Utisci korisnika

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…

Kada sam na fakultetu polagala ispit iz Obrazovne tehnologije jedno od pitanja je bilo nastava na daljinu. Pojam, značenje, prednosti i nedostaci su mi bili poznati ali u isto vreme daleki, nedostižni…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: -- English - Upper-Intermediate
Oblast kursa: Engleski jezik
Opis kursa: Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezika.
Ciljevi kursa: Cilj kursa je da osposobi polaznika za vođenje razgovora vezanih za veliki broj različitih tema kao i za izdvajanje najvažnijih činjenica iz tekstova i razumevanje detaljnih uputstava. Takođe, polaznik će se osposobiti za pisanje pisama vezanih za netipične teme i za hvatanje beležaka u situacijama kada neko govori.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Present Tenses 1.1 Present Tenses  free
1.2 Football
2. Past Tenses 2.3 Past Tenses  free
2.4 Job Interview
3. Articles 3.5 Articles  free
3.6 The World`s Oldest Dance
4. Expressing the Future 4.7 Expressing the Future  free
4.8 Future Perfect and Future Continuous Tense
4.9 Your First Interview  free
5. Adjectives 5.10 Adjectives
5.11 Fake Lip Rings  free
6. Relative Clauses 6.12 Relative Clauses
6.13 House and Home  free
7. Participle Clauses 7.14 Participle Clauses
7.15 Tabloiditis  free
8. Gerund and Infinitiv 8.16 Gerund and Infinitive
8.17 Mystery of the Tarot  free
9. Modals 9.18 Modals
9.19 Facebook Addict  free
10. Past Modals 10.20 Past Modals
10.21 Additives in Food  free
11. Clauses of Purpose 11.22 Clauses of Purpose
11.23 And a Meatloaf to Go  free
12. The Passive 12.24 The Passive
12.25 Stories on Words  free
13. Passive Constructions with Say, Believe... 13.26 Passive Constructions with Say, Believe...
13.27 The Legend of King Arthur  free
14. Countable and Uncountable Nouns 14.28 Countable and Uncountable Nouns
14.29 Prehistoric Cat Lovers  free
15. Possessives 15.30 Possessives
15.31 Why Love  free
16. Reported Speech 16.32 Reported Speech
16.33 Moving  free
17. Prepositions 17.34 Prepositions
17.35 The Rich Travel  free
18. Conditionals 18.36 Conditionals
18.37 Are You Worried a Lot  free
19. Phrasal Verbs 19.38 Phrasal Verbs
19.39 Wedding Customs  free
20. Grammar Exercises 20.40 Grammar Tests
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Prevod
  • Vežbanja
  • Ukrštenica
  • Igra
Ukupan broj testova: 20
Ukupan broj pitanja: 200
Voditelj kursa: prof. Gordana Matorkić
Opširnije o instruktoru
Diploma / Sertifikat:   Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info