BESPLATAN SEMINAR: Upravljanje kvalitetom: Kako balansirati brz rast i kvalitet poslovanja?