Utisci korisnika

Pre nepunih mesec dana kupila sam paket kurseva: PRIPREME ZA POLAGANJE CAMBRIDGE INTERNATIONAL DIPLOMA IN BUSINESS. Obično neki opšti utisak formiramo na kraju, ali ja u ovom trenutku želim sa…

Zaista sam prijatno iznenađena vašom brigom za korisnike, i zahvaljujem vam se na maksimalnoj podršci. Što se tiče vaših usluga sve je jasno, ja se uvijek vraćam i nastaviću…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa
Rezultati pretrage: ""
Ukupno rezultata: 199

1. Engleski niži srednji - Pre-Intermediate
Niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
http://www.link-elearning.com/kurs-Engleski niži srednji - Pre-Intermediate_6_4

2. Engleski srednji - Intermediate
Srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
http://www.link-elearning.com/kurs-Engleski srednji - Intermediate_11_4

3. Engleski osnovni - Elementary
Na ovom predmetu polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na elem...
http://www.link-elearning.com/kurs-Engleski osnovni - Elementary_3_4

4. English - Pre-Intermediate
Niži srednji kurs omogućava polazniku razumevanje šireg spektra jezičkih funkcija. Ovaj nivo znanja osposobljava polaznika da samostalno koristi jezik u deskriptivne i narativne svrhe, kao i da uspešno upotrebljava jezik u usmenoj i pisanoj formi na nivou upotrebe engleskog kao stranog jezika.
http://www.link-elearning.com/kurs-English - Pre-Intermediate_478_4

5. English - Elementary
Na ovom kursu polaznik se upoznaje sa osnovama gramatike engleskog jezika i stiče sposobnost učestvovanja u jednostavnoj razmeni informacija. Programom su obuhvaćena osnovna vremena koja su najčešće korišćena u engleskom jeziku, kao i vokabular potreban za vođenje svakodnevne komunikacije na element...
http://www.link-elearning.com/kurs-English - Elementary_476_4

6. English - Intermediate
Srednji kurs omogućava polazniku da solidno ovlada širokim spektrom funkcija engleskog jezika, u pismenoj i usmenoj formi, kao i razumevanje i učestvovanje u konverzaciji sa govornikom kome je engleski jezik maternji.
http://www.link-elearning.com/kurs-English - Intermediate_479_4

7. English - Upper-Intermediate
Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezik...
http://www.link-elearning.com/kurs-English - Upper-Intermediate_480_4

8. Engleski viši srednji - Upper-Intermediate
Viši srednji kurs omogućava polazniku uspešnu komunikaciju (razumevanje i usmeno izražavanje) na engleskom jeziku, kao i smislenu i samoinicijativnu konverzaciju sa govornikom kome je engleski maternji jezik. Pisani jezik dobija formu gotovo nalik onoj kao kod govornika engleskog kao maternjeg jezik...
http://www.link-elearning.com/kurs-Engleski viši srednji - Upper-Intermediate_17_4

9. Engleski poslovni - Business English
Kurs Poslovni engleski omogućava polazniku usvajanje termina vezanih za svakodnevno poslovanje u savremenom svetu. Polaznik se osposobljava za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/kurs-Engleski poslovni - Business English_8_4

10. English - Business English
Kurs Poslovni engleski omogućava polazniku usvajanje termina vezanih za svakodnevno poslovanje u savremenom svetu. Polaznik se osposobljava za pismenu poslovnu korespodenciju i aktivno učestvovanje na poslovnim sastancima i konferencijama na kojima se zahteva dobro poznavanje engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/kurs-English - Business English_481_4

11. Kurs 6421: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 mrežne infrastrukture
Ovaj kurs nudi znanje i veštinu koje je potrebno da bi mogli uspešno da implementirate, upravljate i održavate mrežnu infrastrukturu. Kurs je namenjen sistem administratorima i sistem inžinjerima koji su odgovorni za implementaciju, upravljanje i održavanje serverskih mrežnih tehnologija. Ovi zadaci...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 6421: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 mrežne infrastrukture_327_4

12. Matematika za prvu godinu visokog obrazovanja
Izgradnja savremene matematike u značajnoj meri se zasniva na primenama matematičke logike i teorije skupova čiji su rezultati korisni radi korišćenja savremene matematičke simbolike i lakšeg sagledavanja matematičkih objekata. Uvodni modul takođe sadrži osnovne osobine skupova prirodnih, racionalni...
http://www.link-elearning.com/kurs-Matematika za prvu godinu visokog obrazovanja_740_4

13. SQL programiranje i administracija 2008
Materijal obuhvata: Arhitekturu SQL Server okruženja, baze podataka, upravljanje resursima, kreiranje i održavanje baze podataka, tabele unutar baze i naredbe za modifikovanje podataka, upitni jezik TRANSACT-SQL, proceduralno programiranje, upravljanje intergitetom podataka, integraciju XML tehnolog...
http://www.link-elearning.com/kurs-SQL programiranje i administracija 2008_359_4

14. Izgradnja i održavanje PC računara
Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa tehnikom instalacije hardverskih komponenti računara. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obradjuju. Svedoci smo brzog razvoja društva u kome računari zauzimaju vrlo visoko m...
http://www.link-elearning.com/kurs-Izgradnja i održavanje PC računara_365_4

15. Kurs 2823: Implementing and Administrating Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network
Microsoft kurs 2823 je napravljen za Sistem Administratore i sistem inžinjere i predstavlja veštinu i znanje koje je potrebno za igradnju zaštićene Microsoft Windows Server 2003 mreže. Ovaj kurs ne predstavlja veštinu dizajniranja, ali pokriva veštinu planiranja i nivo koji je dovoljan za donošenje...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 2823: Implementing and Administrating Security in a Microsoft Windows Server 2003 Network_299_4

16. Računarske mreže
Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa tehnologijama umrežavanja računara i uređaja koji koriste računarsku mrežu u svom radu. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju počevši od osnova umrežavanja, vrsta mrež...
http://www.link-elearning.com/kurs-Računarske mreže_345_4

17. English - Starter
Na ovom predmetu polaznik se upoznaje najosnovnijim elementima gramatike engleskog jezika kao i sa vokabularom potrebnim za vođenje jednostavne komunikacije na početnom nivou.
http://www.link-elearning.com/kurs-English - Starter_475_4

18. Adobe Photoshop CS5 (2012)
Počećemo sa najosnovnijim stvarima, kao što su izgled radnog prostora programa Photoshop CS5 i kreiranje novih dokumenata, a potom ćemo se, korak po korak, upuštati u rad sa manje ili više komplikovanim alatkama za selektovanje, bojenje, postizanje raznih efekata, rad sa slojevima, njihovom transfor...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Photoshop CS5 (2012)_628_4

19. 6430: Planiranje i administracija Windows Server 2008 servera
Kurs je namenjen IT profesionalcima kojima je potrebno znanje i veština da bi mogli da planiraju infrastrukturu Windows Server 2008 operativnog sistema. Ovaj kurs nije "How-to" kurs i u njemu fokus nije usmeren na vežbe i multimedijalne prezentacije. Sadržaj kursa upućuje studente i daje im mnoštvo ...
http://www.link-elearning.com/kurs-6430: Planiranje i administracija Windows Server 2008 servera_389_4

20. Kurs 2277: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services
Kurs nudi znanje i veštinu koje je potrebno da bi mogli uspešno da implementirate, upravljate i održavate mrežnu infrastrukturu. Kurs je namenjen sistem administratorima i sistem inženjerima koji su odgovorni za implementaciju, upravljanje i održavanje serverskih mrežnih tehnologija. Ovi zadaci uklj...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 2277: Implementing, Managing, and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services_302_4

21. Kurs 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa
Ovaj kurs studentima nudi znanje koje je potrebno za konfiguraciju Active Directory domen servisa (AD DS) i distributivnom okruženju, implementiranje grupnih polisa, odrađivanje bekapa i restauracije, nadgledanje i rešavanje problema koji se odnosne na aktivni direktorijum.

Ovaj kurs je ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 6425: Rešavanje problema i konfiguracija Windows Server 2008 Active Directory Domain servisa_320_4

22. Adobe Flash CS5.5
Ovaj kurs obrađuje aplikativni program Adobe Flash Professional CS5.5. Kurs je konstruisan tako da se korisnik upoznaje postupno sa tehnikama rada u Flash-u, dok po završetku stiče neophodna znanja za samostalan rad u ovom softveru. Sam kraj kursa je rezervisan za izvođenje praktičnih vežbi koje će ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Flash CS5.5_577_4

23. Programski jezik JAVA
Na kursu se ubradjuju karakteristike i upotreba programskog jezika Java, leksička struktura Jave, tokovi, thredovi, programiranje interface-a, kao i povezivanje i veza sa bazom podataka i deployment programa.
http://www.link-elearning.com/kurs-Programski jezik JAVA_16_4

24. Adobe Illustrator CS5
Počećemo sa najosnovnijim stvarima, kao što su izgled radnog prostora, kreiranje novih dokumenata, a potom ćemo se, korak po korak, upuštati u rad sa manje ili više komplikovanim alatkama za crtanje, bojenje, postizanje raznih efekata, transformaciju i uređivanje vektorskih objekata, kao i unos i o...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Illustrator CS5_526_4

25. Adobe Dreamweaver CS5.5
Kroz kurs Dreamweaver CS5.5 upoznaćete se sa sledećim konceptima: interfejs Dreamweaver-a, kontrola web sajta, novi dokumenti i struktura sajta, kaskadni stilovi, tipografija, linkovi, tabele, forme, templejti, Behaviors i menadžment web sajta. Tu je takođe i rad sa slikama, Flashom i video fajlovim...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Dreamweaver CS5.5_573_4

26. First Certificate English
Najčešće polagan ispit među svim Cambridge English ispitima. FCE je ispit za viši srednji nivo znanja i podrazumeva znanje svih jezičkih veština. FCE je široko priznat u privredi i industriji, na primer za poslove koji uključuju rad sa javnošću ili kancelarijski posao u bankama, avio industriji, ket...
http://www.link-elearning.com/kurs-First Certificate English_816_4

27. Managing Microsoft Windows Server 2003, prema MS kursu 2274
Na kursu upravljanje Windows Server 2003 okruženjem obradjuju se sistemska administracija, upoznavanje sa administracijom korisničkih naloga i resursa, upravljanje korisničkim i računarskim nalozima, implementacija grupnih polisa i dr.
http://www.link-elearning.com/kurs-Managing Microsoft Windows Server 2003, prema MS kursu 2274_170_4

28. Adobe Premiere CS5.5
Kurs sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema koje se bave modusima upotrebe ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video i audio materijala, efekata i grafičke obrade, pa do kreiranja kompletnog filma. Kurs je podeljen u grupe koje postepeno uvode korisnika u svet, ne samo...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Premiere CS5.5_589_4

29. BEC Vantage
BEC Vantage je ispit srednjeg nivoa (B2 nivo po CEFR) i testira sve četiri jezičke veštine. Ima četiri dela.

1. Čitanje (60 minuta)
Ovaj deo ispita se sastoji iz pet zadataka i uključuje zaokruživanje ponuđenih odgovora, povezivanje, popunjavanje praznih mesta na nivou r...
http://www.link-elearning.com/kurs-BEC Vantage_819_4

30. Matematika za prvi razred srednje škole
Kurs obuhvata gradivo prvog razreda gimnazija i srednjih škola u kojima se matematika predaje tri ili četiri časa nedeljno. Podeljen na devet modula koji odgovaraju nastavnim temama: trigonometrija pravouglog trougla, logika i skupovi, realni brojevi, proporcionalnost, uvod u geometriju, racionalni ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Matematika za prvi razred srednje škole_727_4

31. Marketing u informacionim tehnologijama
Kurs obuhvata oblasti u vezi sa marketingom: teorija marketinga, marketing kao poslovna koncepcija i funkcija, marketing informacioni sistem, strategije i ciljeve marketinga, marketing miks, marketing novih proizvoda, uvod u direktni marketing, marketing u telekomunikacijama, strategije marketinga, ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Marketing u informacionim tehnologijama_487_4

32. Kurs 2824: Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004
Ovaj kurs nudi upoznavanje sa ključnim funkcionalnostima koje nudi ISA Server 2004: Proxy, Caching, Firewall servis, VPN server. Objašnjava kako da instaliramo i odradimo početnu konfiguraciju i odžavanje ISA Server 2004, kako možemo da koristimo ISA Server 2004 da bi obezbedili siguran pristup r...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 2824: Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004_247_4

33. Finansijski menadžment
Na kursu finasijski menadžment obradjuju se finasiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finasijsko tržište i finasijski sistem, organizacija i tehnika platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija.
http://www.link-elearning.com/kurs-Finansijski menadžment_32_4

34. ECDL - Microsoft Word 2010
Kurs je osmišljen tako da na jednostavan način omogući upoznavanje sa Microsoft Word 2010 aplikacijom korisnicima sa početnim i srednjim nivoom poznavanja rada u programu Word 2010. Kurs je podeljen u logičke celine koji vas na pristupačan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju.
http://www.link-elearning.com/kurs-ECDL - Microsoft Word 2010_548_4

35. ECDL - Windows 7 za korisnike
Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Windows 7 operativnim sistemom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obradjuju počevši od instalacije, konfigurisanja, optimizacije rada i rešavana problema u radu sistema. Sv...
http://www.link-elearning.com/kurs-ECDL - Windows 7 za korisnike_483_4

36. Windows 7 za korisnike
Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Windows 7 operativnim sistemom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obradjuju počevši od instalacije, konfigurisanja, optimizacije rada i rešavana problema u radu sistema. Sv...
http://www.link-elearning.com/kurs-Windows 7 za korisnike_483_4

37. Kurs 5115: Installing and Configuring the Windows Vista Operating System
U ovom kursu opisana je instalacija operativnog sistema Windows Vista, načini instalacije i podešavanje drajvera. Zatim ćete videti vrste i načine nadogradnje ranijih verzija Windows opeartivnih sistema i nadogradnja same Viste, konfigurisanje Control Panela, deljenje podataka sa drugim korisnicima,...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 5115: Installing and Configuring the Windows Vista Operating System_267_4

38. Windows 7
Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Windows 7 operativnim sistemom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obradjuju počevši od instalacije, konfigurisanja, optimizacije rada i rešavana problema u radu sistema. Sv...
http://www.link-elearning.com/kurs-Windows 7_466_4

39. 6426: Konfiguracija solucija identiteta i pristupa sa Windows Server 2008 aktivnim direktorijumom
U ovom Microsoft kursu dobićete potrebno znanje i veštinu koja se odnosi na konfiguraciju i rešavanje problema sa Identity and Access (IDA) solucijama sa Windows Server 2008 aktivnim direktorijumom. Ovaj kurs je namenjen za one profesionalce koji žele da razumeju kako se IDA solucije implementiraju ...
http://www.link-elearning.com/kurs-6426: Konfiguracija solucija identiteta i pristupa sa Windows Server 2008 aktivnim direktorijumom_331_4

40. Priprema za polaganje ECDL modula 1 - Osnove informacionih tehnologija
Ovaj kurs objašnjava osnovne pojmove u vezi računara kao i hardver, softver i informacione mreže. Takođe su obuhvaćene teme upotrebe IT-a u svakodnevnom životu, zdravlje, sigurnost i okolina, sigurnost i autorska prava i zakoni.
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za polaganje ECDL modula 1 - Osnove informacionih tehnologija_63_4

41. Napredne baze podataka
Na ovom kursu polaznik se upoznaje sa modelima podataka, sistemima za upravljanje bazama podataka, projektovanjem baza podataka kao i konceptima razvoja aplikacija za rad sa bazama podataka.
http://www.link-elearning.com/kurs-Napredne baze podataka_464_4

42. Advanced Windows Form Technologies
Sadržaj kursa predstavljaju napredne teme vezane za C# programiranje. Ovladaćete radom sa podacima u diskonektovanom okruženju, upoznati se sa naprednim windows kontrolama, štampanjem i kreiranjem izveštaja, kao i korišćenjem naprednih tehnika u windows formama, poput implementacije drag-and-drop fu...
http://www.link-elearning.com/kurs-Advanced Windows Form Technologies_272_4

43. ECDL - Microsoft Excel 2010
Kurs je osmišljen tako da razumljiv način upozna sa programom Microsoft Excel 2010. Prvo se upoznajete sa interfejsom programa, a dalje učite kako da koristite ugrađene alate i opcije. Microsoft Excel 2010 je vrlo moćan program koji Vam može pomoći i u jednostavnim poslovima i proračunima i u kompli...
http://www.link-elearning.com/kurs-ECDL - Microsoft Excel 2010_567_4

44. Menadžment ljudskih resursa
Kurs se bavi pojmom ljudskih resursa, osnovnim principima upravljanja ljudskim resursima, motivacijom, HR procesima u preduzeću, informacionim sistemom i planiranjem ljudskim resursima, izborom, poslovnom orijentacijom, rešavanjem problema koji nastaju u interakciji među ljudima na radnom mestu i sv...
http://www.link-elearning.com/kurs-Menadžment ljudskih resursa_465_4

45. Sistemska administracija 2, Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, prema MS kursu 2275
http://www.link-elearning.com/kurs-Sistemska administracija 2, Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment, prema MS kursu 2275_242_4

46. Opšti menadžment
Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti menadžmenta, planiranja, organizovanja, liderstva, kontrole, kao i sa osnovnim principima rada menadžera u savremenom poslovanju.
http://www.link-elearning.com/kurs-Opšti menadžment_260_4

47. Upravljanje kvalitetom
Na kursu se obrađuju osnovni pojmovi upravljanje kvalitetom, pitanja politike, planiranja i razvoja kvaliteta, integralno upravljanje kvalitetom (proizvoda), projektovanje i modeli sistema kvaliteta.
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje kvalitetom_72_4

48. Adobe After Effects CS5.5
Kurs Adobe After Effects CS5.5 sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema koje se bave modusima upotrebe ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade video materijala, do kreiranje efekata, korekcija slike i pravljenje kompleksnih kompozicija. Na velikom broju primera pokazuju se o...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe After Effects CS5.5_596_4

49. Priprema za polaganje ECDL modula 7 - Internet
Na ovom kursu kandidat se upoznaje sa Internet-om i Internet pojmovima i protokolima, zaštiti na Internet-u, korišćenju browser-a i Internet pretragom, kao i korišćenjem elektronske pošte i pripadajućih software-a.
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za polaganje ECDL modula 7 - Internet_65_4

50. Kurs 2282: Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure
Dizajn Windows 2003 Server aktivnog direktorijuma i mrežne infrastrukture ima za cilj da polaznike upozna i nauči kako da sagledaju poslovne potrebe za mrežnom infrastrukturom jedne organizacije, kako da prikupe i prepoznaju relevantne podatke za dizajn željene mrežne infrastrukture, kako da analizi...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kurs 2282: Designing a Microsoft Windows Server 2003 Active Directory and Network Infrastructure_171_4

51. Unified Modeling Language (UML)
UML kurs odnosi se na dizajn softvera korišćenjem jedinstvenog jezika za modelovanje UML. To je grafički jezik za vizualizovanje, specifikovanje, konstruisanje i dokumentovanje objekata (artifacts) u sistemima sa intezivnom primenom softvera. UML je pogodan za modelovanje sistema od kompanijskih inf...
http://www.link-elearning.com/kurs-Unified Modeling Language (UML)_333_4

52. Core Windows Form Technologies
Sadržaj kursa predstavlja uvod u C#, kreiranje objekata u C#, razvijanje i implementiranje Windows aplikacija, uspostavljanje konekcije sa bazom podataka (ADO.NET) u konektovanom okruženju.
http://www.link-elearning.com/kurs-Core Windows Form Technologies_263_4

53. 5116: Konfiguracija Windows Vista operativnog sistema za prenosne platforme i aplikacije
Ovaj kurs edukuje IT profesionalce kako da na uspešan način konfigurišu mobilne kompjutere na kojima radi Windows Vista operativni sistem. Takođe, videćete kako da uspešno konfigurišete IT Pro alate i aplikacije koje dolaze sa Vista operativnim sistemom. Kurs se fokusira na: alate za održavanje i op...
http://www.link-elearning.com/kurs-5116: Konfiguracija Windows Vista operativnog sistema za prenosne platforme i aplikacije_392_4

54. Priprema za polaganje ECDL modula 6 - Prezentacije
Na kursu se obradjuje program PowerPoint i postupci kreiranja prezentacija i slajdova, ubacivanje šablona, formatiranje teksta, unos slika, upotreba grafičkih elemenata, kao i priprema za štampu i sama štampa prezentacije i njenih elemenata.
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za polaganje ECDL modula 6 - Prezentacije_62_4

55. Priprema za polaganje ECDL modula 3 - Obrada teksta
Kurs pokriva treći modul ECDL-a-rad sa tekstom. Oblasti koje se izučavaju su: otvaranje,zatvaranje i formatiranje dokumenta ili aplikacije,unos i izmena teksta, ubacivanje i formatiranje slika,tabela i dijagrama, cirkularno pismo,priprema za štampanje i štampanje.
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za polaganje ECDL modula 3 - Obrada teksta_23_4

56. WPF programiranje
Windows Presentation Foundation (WPF) je nova tehnologija za pravljenje novih, vizuelno naprednih Windows i Web aplikacija. WPF predstavlja grafički podsistem .NET Framework-a 3.0 i direktno je povezan sa XAML-om. Obezbeđuje konzistentan programski model za izgradnju aplikacija i obezbeđuje jasn...
http://www.link-elearning.com/kurs-WPF programiranje_244_4

57. Informacione i internet tehnologije
Na ovom kursu obrađuju se hardverske komponente računara, osnovni softverski paketi i alati, zaštita podataka i autorska prava, virusi i zaštita od virusa, osnovni i napredni internet servisi, xDSL tehnologije, poslovanje na Internetu (E – commerce), kao i E-banking i E–government. Program pokriva I...
http://www.link-elearning.com/kurs-Informacione i internet tehnologije_344_4

58. Napredni menadžment ljudskih resursa
Na kursu se obradjuju oblasti timski rad, strategije upravljanja vremenom, problemi apsentizma i motivacije na radu, kao i konflikti i stres na radu.
http://www.link-elearning.com/kurs-Napredni menadžment ljudskih resursa_134_4

59. MySQL programiranje i administracija
Ovaj kurs obrađuje: osnove baza podataka i SQL-a kroz MySQL server, rukovanje alatima za upravljanje MySQL serverom, kreiranje optimizovanih upita i rukovanje tokovima podataka, upoznavanje funkcionalnosti MySQL servera, strategije indeksiranja, bekapa i optimizacije.
http://www.link-elearning.com/kurs-MySQL programiranje i administracija_367_4

60. Softversko inženjerstvo
Softversko inženjerstvo predstavlja dizajn, razvoj, upravljanje i dokumentovanje softvera, primenom tehnologija računarske nauke, tehnika upravljanja projektima, inženjerstva, dizajna i drugih disciplina. Polaznici će se na kursu upoznati sa načinom specifikacije softverskih zahteva, dizajnom i arhi...
http://www.link-elearning.com/kurs-Softversko inženjerstvo_214_4

61. Elektronsko poslovanje
Na kursu se obrađuju osnovni pojmovi elektronskog poslovanja kao i razlike između elektronskog poslovanja i elektronske trgovine. Takođe, obrađuju se pojmovi EDI, EAN i CRM, ali i e-poslovanje u bankarstvu i državnoj upravi. Tokom kursa dat je prikaz praktične primene i problema sa kojima se suočava...
http://www.link-elearning.com/kurs-Elektronsko poslovanje_437_4

62. ECDL - Microsoft PowerPoint 2010
Kurs je osmišljen tako da na pristupačan način omogući upoznavanje sa Microsoft PowerPoint 2010 programom. Podeljen je u logičke celine (module) koji vas na detaljan način upoznaju sa tematikom koju obrađuju, počevši od upoznavanja sa grafičkim interfejsom, do načina korišćenja ugrađenih alata i opc...
http://www.link-elearning.com/kurs-ECDL - Microsoft PowerPoint 2010_613_4

63. Priprema za polaganje ECDL modula 5 - Baze podataka
Kurs pokriva peti modul ECDL-a - rad sa bazama podataka. Oblasti koje se izučavaju su: korišćenje aplikacije, tabele, forme, prikazivanje podataka iz baze, izrada izveštaja i priprema izlaznih informacija (štampa).
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za polaganje ECDL modula 5 - Baze podataka_57_4

64. Facility management
Kurs Facility Management obuhvata problematiku upravljanja i održavanja objekata, uloge i funkcije FM menadžera.
http://www.link-elearning.com/kurs-Facility management_71_4

65. SQL Server Reporting Services
Sadržaj kursa obrađuje teme vezane za korišćenjem Reporting Services-a kao platforme za izveštavanje.
Proćićete kroz tri faze životnog ciklusa izveštavanja. U fazi kreiranja ovladaćete povezivanjem izveštaja sa podacima, formatiranjem i izborom stilova, upotrebom različitih tipova izraza, regio...
http://www.link-elearning.com/kurs-SQL Server Reporting Services_287_4

66. IT poslovanje i preduzetništvo
Na kursu se obrađuju teorija o preduzetništvu, pokretanje biznisa, osnivanje preduzeća, planiranje i primena poslovnog plana, kao i informatička infrastruktura za razvoj preduzetništva.
http://www.link-elearning.com/kurs-IT poslovanje i preduzetništvo_498_4

67. Adobe InDesign CS5.5
U ovom kursu upoznaćete se detaljno sa svim opcijama, alatkama i komandama ovog programa koje će vam biti potrebne kako bi dizajnirali stranice dokumenata koji su namenjeni, kako za štampanje, tako i za elektronsko prikazivanje. Ukoliko nemate prethodno znanje iz programa Adobe Illustrator, polaznic...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe InDesign CS5.5_568_4

68. Softverski dizajn
Softverski dizajn je aktivnost životnog ciklusa softverskog inženjerstva u kome se softverski zahtevi analiziraju u cilju proizvodnje opisa interne strukture softvera, koja će služiti kao osnova za konstrukciju. Na kursu softverskog dizajna opisuje se softverska arhitektura, daje sintaksa i opisuju ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Softverski dizajn_265_4

69. Priprema za polaganje ECDL modula 2 - Operativni sistemi
Kurs obuhvata korišćenje računara i manipulacija fajlovima, osnovne funkcije i rad operativnog sistema, podešavanje desktop okruženja, kao i poznavanje virusa i korišćenje antivirusnog softvera.
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za polaganje ECDL modula 2 - Operativni sistemi_64_4

70. Internet marketing
Kurs obuhvata oblasti: internet marketing, strateški internet marketing i istraživanje na internetu, Offline i Online marketing, imidž i identitet na internetu, demografske karakteristike korisnika Interneta, profil, kategorije i aktivnosti korisnika na internetu, strategije i tehnike Internet marke...
http://www.link-elearning.com/kurs-Internet marketing_485_4

71. Teorija dizajna
Prvi deo kursa će Vas uvesti u pojam i vrste dizajna, kao i kratak istorijski razvoj. Saznaćete koje su to potrebne karakteristikei vrednosti koje svaka grana dizajna danas mora da poseduje. Upoznaćete se sa osnovnim likovnim elementima i principima forme, bojama i vizuelnom percepcijom. Naučićete ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Teorija dizajna_546_4

72. Computer Systems
Na kursu se obrađuju sociološki i ekonomski aspekti upotrebe računara, hardver, sistemi i komunikacija, mrežno okruženje i prenos podataka, kao i softver, vrste softvera i programskih jezika.
http://www.link-elearning.com/kurs-Computer Systems_148_4

73. Alati softverskog inženjerstva
Na kursu se obrađuje oblast „Softverski alati“ prema IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge 2004, zatim Team Foundation Server (TFS), Microsoftov proizvod za upravljanje kodom, prikupljanje podataka, izveštavanje i praćenje projekta, i jedan je od najboljih alata ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Alati softverskog inženjerstva_325_4

74. Baze podataka
Upoznaje sa modelima podataka, sistemima za upravljanje bazama podataka, projektovanjem baza podataka kao i konceptima razvoja aplikacija za rad sa bazama podataka kroz rad u MS Access-u.
http://www.link-elearning.com/kurs-Baze podataka_61_4

75. Ekonomika i organizacija poslovanja
Na kursu ćete se upoznati sa osnovnim pojmovima iz oblasti ekonomije, organizacije i preduzeća. Načinom na koji preduzeća privređuju, sredstvima preduzeća kao i sa osnovama upravljanja i organizovanja rada preduzeća u savremenim uslovima poslovanja.
http://www.link-elearning.com/kurs-Ekonomika i organizacija poslovanja_284_4

76. Finansijski menadžment
Na kursu finansijski menadžment obrađuju se finasiranje preduzeća, poreski sistemi i poreska politika, organizacija finansijskog menadžmenta, finansijsko tržište i finansijski sistem, organizacija i tehnike platnog prometa, kao i informacioni sistem finansija.
http://www.link-elearning.com/kurs-Finansijski menadžment_461_4

77. Menadžment projekata
Predmet Upravljanje projektom opisuje značaj osnovnih načela za potrebe vođenja realizacije projekta. Predmetom se objašnjava celokupan proces upravljanja projektnim zadatkom, počev od inicijalizacije projekta do njegove završne faze. Nastavnim programom se definiše šta je potrebno učiniti u svakoj ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Menadžment projekata_279_4

78. Operativni sistem Ubuntu Linux
Postepenim uvođenjem u Linux svet, detaljnim opisom instalacije i podešavanja radne okoline, korisnik ovog operativnog sistema ima mogućnost da iskoristi sve mogućnosti ovog naprednog operativnog sistema. Prikazani, najčešće korišćeni programi iz svih programskih kategorija, zaokrugljuju potrebe sva...
http://www.link-elearning.com/kurs-Operativni sistem Ubuntu Linux_366_4

79. Ekonomija
Početi modul sadrži osnovne odrednice o ekonomiji kao nauci i principima na kojima ekonomija počiva. Zatim sledi uzpoznavanje sa jednom od osnovnih instutucija privrednog sistema – tržištem, kao i sa osnovama funkcionisanja tržišnog mehanizma. Treći deo obrađuje ključne tržišne učesnike čime je zaok...
http://www.link-elearning.com/kurs-Ekonomija_296_4

80. Odnosi s javnošću
`PR je umetnost da se ljudima ponude razlozi da ubede sami sebe`. Odnosi sa javnošću su istovremeno i naučna i praktična disciplina koja stvara i održava reputaciju firme sa ciljem da se ostvari razumevanje i podrška, kao i da se utiče na mišljenje i ponašanje ciljanih javnosti. Razmatraćemo na koj...
http://www.link-elearning.com/kurs-Odnosi s javnošću_361_4

81. New Media Environment
Kurs je baziran na razlici između digitalnog i analognog. Veliki deo kursa je posvećen internetu i njegovim prednostima, organizaciji informacije, elektronskom učenju i poslovanju. U kurs je uključujen i pregled novih umetnosti i naracije, a obuhvata i deo o video igrama, kao obliku multimedijalne u...
http://www.link-elearning.com/kurs-New Media Environment_151_4

82. Kvantitativne metode u poslovanju
Početne metodske jedinice obuhvataju analizu ponude i tražnje, kao i troškova, prihoda i dobitka kao osnovnih parametara poslovanja. Zatim sledi upoznavanje sa predstavljanjem podataka i sa osnovama njihovog tumačenja. Potom se sagledavaju osnove procesa poslovnog odlučivanja, kao i značaj marketing...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kvantitativne metode u poslovanju_268_4

83. Adobe Audition CS5.5
Ovaj kurs sadrži lekcije koje pokrivaju spektar tema koje se bave modusima upotrebe ovog programa: od unosa materijala u kompjuter, osnovne obrade audio-materijala, audio-efekata, miksovanja, do produkcije finalnog audio dela. Kurs postepeno uvodi korisnika u svet, ne samo rada u Adobe Audition CS5....
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Audition CS5.5_610_4

84. Print Medija Tehnologije
Ovaj kurs obuhvata upoznavanje sa vrstama štampe, a potom i njihovim tehnologijama, štamparskim formama i materijalima koji se koriste. Polaznici će biti upućeni u rečnik štamparstva i osposobljeni za pripremanje dizajnerskog proizvoda za štampu. Polaznicima će se predstaviti i tenhnologije dora...
http://www.link-elearning.com/kurs-Print Medija Tehnologije_146_4

85. Objektno orijentisano programiranje
Upoznavanje sa osnovnim idejama i konceptima objektno-orijentisanog programiranja, prateći njihov logički razvoj uz postepenu nadogradnju. Centralna tema je usvajanje apstraktnog načina razmišljanja i razumevanje apstraktnog programiranja. Izuzetno je bitno postaviti jake teorijske temelje koji će k...
http://www.link-elearning.com/kurs-Objektno orijentisano programiranje_560_4

86. Kroki crtanje
Kroki crtanje predstavlja brzo crtanje skica, koje se ne bavi realnim prikazom na platno, već dočarava individualni stil crtača.
http://www.link-elearning.com/kurs-Kroki crtanje_266_4

87. ActionScript
Na kursu se uči Adobe Flash CS4, sa akcentom na mogućnosti programiranja u ActionScript-u, Flash-ovom internom skript jeziku. ActionScript služi da poveća mogućnosti Flash-a, a pritom smanji dimenzije .swf datoteke. Automatizacija brojnih animacija, navigacija... sve je to upravljeno njime.
http://www.link-elearning.com/kurs-ActionScript_412_4

88. Softverski zahtevi
Kurs Software Requirements se bavi izvlačenjem, analizom i specifikacijom softverskih zahteva. Oblast Software Requirements predstavlja temelj od koga polaze ostale oblasti i razvoj kompletnog softvera. Na kursu se obrađuju tehnike i prakse prikupljanja softevrskih zahteva. Softverski projekti su po...
http://www.link-elearning.com/kurs-Softverski zahtevi_258_4

89. Razvoj biznis plana
Na kursu se uči o pojmu poslovnog plana, o njegovom značaju za uspeh moderne kompanije, o veštinama potrebnim za strateško planiranje... Polaznici se upoznaju sa raznim primerima biznis planova i metodologijama njihove izrade a takođe se osposobljavaju i za pripremu vlastitog poslovnog plana.
http://www.link-elearning.com/kurs-Razvoj biznis plana_275_4

90. Sony Acid Pro 7
Kurs Acid Pro 7 je osmišljen u 12 lekcija tako da polaznicima predstavi princip rada i montaže zvuka u ovom programu. Ovim lekcijama je obuhvaćen i uvod u digitalni zvuk na MS XP platformama jer bez njega dalji rad i razumevanje ovog programa nije moguće. Kurs je podeljen u 4 celine (modula) koje po...
http://www.link-elearning.com/kurs-Sony Acid Pro 7_316_4

91. Implementacija i upravljanje Microsoft Exchange Servera 2003 (prema MS ispitu 70-284)
Upoznavanje sa Microsoft Exchange 2003 email serverom, kao proširenjem AD-ma. Početak kursa je namenjen za upoznavanje sa osnovama elektronske pošte, kao i osnovama rada servera za slanje elektronske pošte, kao i SMTP protokolom. Od protokola za prijem elektronske pošte, razmatraju se POP3, IMAP i H...
http://www.link-elearning.com/kurs-Implementacija i upravljanje Microsoft Exchange Servera 2003 (prema MS ispitu 70-284)_89_4

92. Menadžment Informacioni sistemi
Na kursu se obrađuje Menadžment informacionih sistema, predviđanje i analiza, samo dizajniranje, kao i kompletiranja i stabilizacije.
http://www.link-elearning.com/kurs-Menadžment Informacioni sistemi_47_4

93. Teorija dizajna
Na kursu se obrađuju teorija dizajna i njegova osnovna načela. Proučavaju se osnovni grafički elementi, linije, površine i boje, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost. Osim ovoga, radi se i na osnovnim principima tipografije koji se primenjuju u svrhu donošenja odluka o prikladnom izboru tipogra...
http://www.link-elearning.com/kurs-Teorija dizajna_246_4

94. Istorija dizajna
Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom i grafičkom dizajnu i njihovom uticaju na savremene tokove. Kurs je podržan analizom primera iz istorije dizajna.
http://www.link-elearning.com/kurs-Istorija dizajna_248_4

95. Poslovna komunikacija
Tokom kursa se obrađuju različiti vidovi komunikacije i njihov uticaj na odnose među ljudima i poslovne odnose. Neke od oblasti koje kurs pokriva su: poslovna komunikacija, vrste konunikacija, metode komunikacije, pisana komunikacija, pisanje poslovnih pisama, nastupanje u medijima, elektronska komu...
http://www.link-elearning.com/kurs-Poslovna komunikacija_593_4

96. Istorija dizajna
Kurs govori o izdvajanju dizajna iz umetnosti, pravcima u industrijskom dizajnu, grafičkom dizajnu, dizajnu enterijera, arhitekturi, kao i njihovom uticaju na savremene tokove u dizajnu i umetnosti. Polaznici će steći osnovno znanje iz istorije dizajna i umetnosti, čime će i sami moći da razaznaju, ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Istorija dizajna_549_4

97. Upravljanje lancem nabavke
Na kursu upravljanje lancima nabavke bićete u prilici da se upoznate sa pojmovima upravljanja lancima nabavke i logistike, njihovim međusobnim odnosima, najvažnijim elementima koje treba proučiti prilikom kreiranja lanaca nabavke i načinima na koje savremene tehnologije utiču na ove poslovne procese...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje lancem nabavke_309_4

98. Principi dizajna
Polazinici će biti upoznati sa teorijom dizajna i njegovim osnovnim načelima. Kurs daje odličnu osnovu i priliku praktične primene stečenih znanja na rešavanju realnih dizajnerskih zadataka.
http://www.link-elearning.com/kurs-Principi dizajna_144_4

99. Strukture podataka i algoritamsko modelovanje
U okviru ovog kursa izučavaju se strukture podataka, kao i algoritmi kojima se služimo pri radu sa tim podacima.
Obrađuju se osnovni i složeni tipovi podataka, istorija algoritma, njegova uloga i značaj u modelovanju realnog problema. Na kursu se obrađuju i vrste i tipovi programskih jezika, ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Strukture podataka i algoritamsko modelovanje_250_4

100. Branding
Brend je ideja koju stvaramo kod korisnika. On je najjače sredstvo u pobeđivanju konkurencije. Na kursu će se proučavati osnovni principi brendinga koji će se i primeniti na realnom istraživačkom projektu.
http://www.link-elearning.com/kurs-Branding_283_4

101. Lična prodaja
Na kursu Lična prodaja upoznaćemo se sa osobinama prodavaca odnosno kupaca kao i njihovom međusobnom komunikacijom.
Obradićemo sve vrste lične prodaje kao što su na primer Direktna prodaja i MLM, kao i pojmove vezane za ličnu prodaju, npr: Cross selling i up selling.
Takođe pojasnićemo poj...
http://www.link-elearning.com/kurs-Lična prodaja_280_4

102. Poslovna etika
Na kursu se obrađuje etika u savremenom poslovanju. Izučava se pojam morala i etike, pojam radnog morala i poslovne etike. Obrađuje se i pojam odgovornosti u poslovanju, etičke norme i kodeksi.
http://www.link-elearning.com/kurs-Poslovna etika_264_4

103. Digitalna grafika
Na kursu ce se proučavati tipografija i njeni zakoni, kao i priprema i optimizacija grafika za web. Kurs obuhvata i proučavanje osnovnih grafičkih elemenata, linije, površine i boja, kao i njihov psihološki uticaj na ličnost.
http://www.link-elearning.com/kurs-Digitalna grafika_166_4

104. Upravljanje prodajom
a kursu stičete znanja o ulozi menadžera prodaje, njegovim aktivnostima, odgovornostima, načinima upravljanja ciljevima prodaje. Pored toga, stičete znanja o tome kako voditi prodajni tim u svim fazama rada počev od selekcije prodavaca preko njihove obuke i razvoja do rukovođenja i motivacije prodaj...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje prodajom_319_4

105. Application Interface Design
Kurs je baziran na usability, principu praktičnosti i korisnosti, po kojem bi dizajneri trebalo da dizajniraju user-friendly okruženja u softveru.
http://www.link-elearning.com/kurs-Application Interface Design_217_4

106. Efektivne tehnike pisanja
Na kursu ćete usavršiti veštine pisane poslovne komunikacije i kako jasno da izrazite poruke. Upoznajete se sa sadržinom, stilovima, tehnikama i formama poslovne pisane komunikacije. Otkrivate šta znači ubedljivost pisane reči, kao i koji je značaj veštine pisane komunikacije za napredovanje u poslu...
http://www.link-elearning.com/kurs-Efektivne tehnike pisanja_293_4

107. Makroekonomija
Na kursu se obrađuje pojam makroekonomije, makroekonomskih agregata i makroekonomske politike. Takođe se prati razvoj makroekonomske misli od Kejnsove terorije preko monetarizma do današnjih dana. Biće reči i o konceptu održivog razvoja.
http://www.link-elearning.com/kurs-Makroekonomija_380_4

108. Multimedia Interactive Design
Na kursu se izučavaju osnove animacije, ako i elementi i principi kreiranja interaktivnosti.
http://www.link-elearning.com/kurs-Multimedia Interactive Design_218_4

109. Zakonska regulativa za Menadžment ljudkih resursa
Za uspešno poslovanje i ostvarivanje pozitivnih rezultata, kao i za obostrano poštovanje prava i obaveza, kako radnika tako i poslodavca, neophodno je da se poznaju osnovna zakonska pravila koja se odnose na ljudske resurse. Na kursu učite kako da što uspešnije, uz dobro poznavanje mogućnosti datih ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Zakonska regulativa za Menadžment ljudkih resursa_301_4

110. Socijalni i pravni kontekst računarstva
Kurs obuhvata oblasti socijalnog i pravnog konteksta računarstva, značaj informacije u savremenom dobu, pojam virtuelnih zajednica, digitalne podele i sl. Posebno je obradjuju termini sajber kriminala kao i pravna pitanja u računarstvu, copyright, intelektualna svojina i dr.
http://www.link-elearning.com/kurs-Socijalni i pravni kontekst računarstva_97_4

111. Računovodstvo
Kurs `Računovodstvo` u prvom modulu govori o osnovama računovodstva, njegovoj ulozi, vrstama, zatim o razlikama upravljačkog i finansijskog računovodstva. Takođe, ovaj modul govori i o knjigovodstvenoj regulativi, dokumentaciji, osnovnim računima, odnosno kontima koje koristi, poslovnim promenama ko...
http://www.link-elearning.com/kurs-Računovodstvo_671_4

112. Softversko testiranje
Softversko testiranje je aktivnost koja obuhvata ceo proces razvoja i održavanja i predstavlja važan deo kompletne konstrukcije softvera. Na kursu se obrađuju oblasti softverskog testiranja prema IEEE Software Engineering Body of Knowledge, vrste i tipovi grešaka, kao i jedinično testiranje, integra...
http://www.link-elearning.com/kurs-Softversko testiranje_274_4

113. Kvalitet softvera
Na kursu se obrađuje oblast ``Softverski kvalitet`` prema IEEE Computer Society, Software Engineering Coordinating Committee, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, ostali standardi i modeli softverskog kvaliteta, Model zrelosti sposobnosti (Capability Maturity Model, CMM), ISO standar...
http://www.link-elearning.com/kurs-Kvalitet softvera_326_4

114. Project 2007
Upravljanje projektima predstavlja jednu od najdinamičnijih i najperspektivnijih oblasti menadžmenta. Savremeni rukovodilac projekta ne može da zamisli svoj rad bez upotrebe najsavremenijih računarskih programa iz ove oblasti. Ovaj kurs će vam pružiti priliku da se upoznate sa upravljanjem projektim...
http://www.link-elearning.com/kurs-Project 2007_324_4

115. Priprema za karijeru
Na kursu se uči o značaju izrade CV-ja (profesionalnog rezimea), aktivnog traženja posla, ponašanja na intervjuu, pregovaranja sa poslodavcem i o načinu upravljanja karijerom.
http://www.link-elearning.com/kurs-Priprema za karijeru_492_4

116. Adobe Acrobat X Pro
U prvom delu kursa polaznici će upoznati interfejs programa Adobe Acrobat X Pro, naučiće kako da se u njemu snalaze, kako da ga prilagođavaju svojim potrebama, da kreiraju, brišu i premeštaju stranice i kako da uređuju sadržaj na tim stranicama u okviru PDF dokumenata. U nastavku kurs govori o napre...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Acrobat X Pro_599_4

117. Adobe Acrobat CS4
Na kursu se obrađuje program Adobe Acrobat(verzija 9) iz paketa CS4, sa posebnim akcentom na kreiranje PDF dokumenata, sigurnost, forme i podešavanja u programu.
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Acrobat CS4_337_4

118. Dizajn ambalaže
U ovom kursu polaznici će moći da nauče korisne stvari u vezi sa dizajnom ambalaže, ali i mnogo više. U prvom delu kursa polaznici će se upoznati sa istorijom ambalaže i razlozima zbog kojih se ambalaža nekada koristila i zbog kojih se danas koristi, potom sa materijalima koji se koriste u izradi, d...
http://www.link-elearning.com/kurs-Dizajn ambalaže_590_4

119. Testiranje i održavanje softvera
Na kursu se obrađuju dve oblasti procesa razvoja softvera. U prvom delu se obrađuje softversko testiranje kao aktivnost koja pokriva kompletnu oblast razvoja softvera, u cilju zadovoljavanja kriterijuma kvaliteta. U drugom delu, obrađuje se softversko održavanje skup aktivnosti neophodnih za obezbeđ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Testiranje i održavanje softvera_245_4

120. Održavanje softvera
Softversko održavanje je integralni deo životnog ciklusa softvera. Definiše se kao skup aktivnosti neophodnih za obezbeđenje isplativnog održavanja softvera. Nakon isporuke softvera neminovne su promene i evaluacije na softverskom rešenju. U toku upotrebe greške se otkrivaju, menja se operativno okr...
http://www.link-elearning.com/kurs-Održavanje softvera_281_4

121. Adobe Acrobat XI Pro
U prvom delu kursa polaznici će upoznati interfejs programa Adobe Acrobat XI Pro, naučiće kako da se u njemu snalaze, kako da ga prilagođavaju svojim potrebama, da kreiraju, brišu i premeštaju stranice i kako da uređuju sadržaj na tim stranicama u okviru PDF dokumenata. U nastavku kurs govori o napr...
http://www.link-elearning.com/kurs-Adobe Acrobat XI Pro_908_4

122. Uvod u softversko inženjerstvo
Na kursu se obrađuju osnovni pojmovi softverskog inženjerstva i predstavljaju modeli procesa izrade softvera. Daju se osnovni softverski parametri, definišu osobine važne za kvalitet softvera i navode softverski standardi.
http://www.link-elearning.com/kurs-Uvod u softversko inženjerstvo_257_4

123. Softverska konstrukcija
Softverska konstrukcija se odnosi na detaljno kreiranje softvera kroz kombinaciju kodiranja, testiranja jedinice, integralnog testiranja i debagovanja. Na kursu se obrađuju standardi softverske konstrukcije prema IEEE standardima i preporuke za uspešnu konstrukciju.
http://www.link-elearning.com/kurs-Softverska konstrukcija_269_4

124. Stil i personalni marketing
Materija je koncipirana tako da upozna polaznike sa najvažnijim karakteristikama stila i načina na koji razvijamo sopstveni imidž u funkciji predstavljanja u pozitivnom svetlu. Prvi modul posvećen je opštoj strategiji personalnog marketinga, dok se drugi modul fokusira na razvoj konkretnih veština z...
http://www.link-elearning.com/kurs-Stil i personalni marketing_300_4

125. Ponašanje potrošača
Potrošač je član zajednice, društveno i kulturno biće, koje teži da kupovinom i korišćenjem određenog proizvoda/usluge zadovolji svoje potrebe/želje. Bez informacija o potrebama i motivima potrošača, njihovom ponašanju u različitim situacijama u kupovini i faktorima koji deluju na proces kupovine, n...
http://www.link-elearning.com/kurs-Ponašanje potrošača_271_4

126. Efektivne tehnike donošenja odluka
Osnovni cilj kursa je da upozna polaznike sa procesom odlučivanja, vrstama odluka, faktorima koji utiču na odlučivanje, elementima i fazama u procesu donošenja odluka. Takođe, polaznici/e će se upoznati sa različitim tehnikama koje se koriste u individualnom i grupnom odlučivanju. Materija je koncip...
http://www.link-elearning.com/kurs-Efektivne tehnike donošenja odluka_292_4

127. Tehnike prodaje
Kupac se danas nalazi u središtu interesovanja svakog preduzeća jer od njegovog zadovoljstva zavisi koliko će i da li će organizacija biti uspešna. Ukoliko propustimo da planiramo odnose s klijentima, planiramo propast na tržištu. Na kursu tehnike prodaje se razmatraju tehnike i procesi vezani za te...
http://www.link-elearning.com/kurs-Tehnike prodaje_342_4

128. Menadžment znanja
Na kursu se upoznajete sa osnovnim principima upravljanja znanjem. Saznajete na koji način funkcioniše uspešno upravljanje znanjem i kako informacione tehnologije mogu da se koriste u menadžmentu znanja. Stičete uvid u važnost izgradnje sistema upravljanja znanjem, upoznajete se sa izgradnjom kultur...
http://www.link-elearning.com/kurs-Menadžment znanja_313_4

129. Upravljanje marketingom
Na kursu se bavimo shvatanjem upravljanja u marketingu i njegove uloge u savremenom poslovnom okruženju. Fokus je na najboljim primerima iz prakse, alatima i modelima koji omogućavaju uspostavljanje efikasnog sistema marketinga i upravljanja njime. Kako kreirati dobru marketing strategiju i sprovest...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje marketingom_270_4

130. Efektivne tehnike pregovaranja
Materija je koncipirana tako da upozna polaznike sa najzvažnijim karakteristikama pregovaranja i osposobi ih da koriste veštine i tehnike koje će unaprediti njihove pregovaračke pozicije. U okviru modula obrađuju se sledeće tematske oblasti: pojam i sadržaj komunikacije, pojam i elementi pregovaranj...
http://www.link-elearning.com/kurs-Efektivne tehnike pregovaranja_276_4

131. Upravljanje promenama
``Odlična definicija gluposti je raditi iste, stare stvari na isti, stari način i očekivati drugačije rezultate`` kaže Rita Mej Braun. Promena se, sve do nedavno, smatrala nenormalnim stanjem koje se mora razrešiti kako bi se sve što pre vratilo na staro. Dolaskom informatičke revolucije promene su ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje promenama_343_4

132. Sound Forge
Na kursu se izučavaju najčešći zvučni efekti i obrada zvuka koji se snima u bilo kojem audio zapisu. Posebna pažnja je posvećena čestim greškama pri snimanju zvuka.
http://www.link-elearning.com/kurs-Sound Forge_216_4

133. SWOT analiza
Na kursu se izučava pojam SWOT analize kao metode marketing planiranja. Upoznaje se sa analizom internog i eksternog okruženja i strategijama SWOT analize. Na primerima iz prakse se usvaja primena SWOT analiza u poslovanju.
http://www.link-elearning.com/kurs-SWOT analiza_348_4

134. Marketinška istraživanja i marketing informacioni sistemi
U okviru kursa obrađena su ključna pitanja za istraživanje tržišta, suština istraživanja, definisanje problema i ciljeva istraživanja. Obrađene su metode prikupljanja podataka, analiza i izveštaji o rezultatima istraživanja. Na kursu se izučava marketing informacioni sistem (MIS) kao informaciona ba...
http://www.link-elearning.com/kurs-Marketinška istraživanja i marketing informacioni sistemi_356_4

135. Započeti biznis
Za poslovni uspeh, pored dobre ideje potrebno je posedovati i poznavati niz pravnih, finansijskih i opštih poslovnih pravila i procedura. Na kursu učite kako da poslovnu ideju pretočite u realan poslovni plan kroz prizmu pravnih koraka, odabir oblika organizacije, obezbeđenje potrebnih sredstava, os...
http://www.link-elearning.com/kurs-Započeti biznis_278_4

136. Racio brojevi
Na kursu se upoznajete sa osnovnim pokazateljima profitabilnosti, likvidnosti, poslovne aktivnosti, finansijke strukture kapitala i tržišne vrednosti akcija. Na kursu se posebno objašnjava pojam finansijskog, poslovnog i kombinovanog leveridža.
http://www.link-elearning.com/kurs-Racio brojevi_304_4

137. Berzansko poslovanje
Na kursu stičete uvid u osnove finansijskih tržišta. Stičete znanje o akcijama i akcionarima, obveznicama, poslovnim procesima i trgovanju na berzi.
http://www.link-elearning.com/kurs-Berzansko poslovanje_311_4

138. Računovodstvo troškova
Na kursu se bavimo računovodstvom troškovnog centra i računovodstvom profitnog centra. Upoznajete se sa osnovnim pojmovima i zadacima računovodstva troškova, kao i načinima formiranja cena.
http://www.link-elearning.com/kurs-Računovodstvo troškova_288_4

139. Teorija web dizajna
Upoznavanje sa teorijskim elementima Web Dizajna, principima i pravilima koja treba poštovati prilikom izrade web sajta.
http://www.link-elearning.com/kurs-Teorija web dizajna_121_4

140. Teorija web dizajna
Upoznavanje sa teorijskim elementima Web Dizajna, principima i pravilima koja treba poštovati prilikom izrade web sajta.
http://www.link-elearning.com/kurs-Teorija web dizajna_121_4

141. Internet tehnologije
Na kursu se obrdjuju osnovni pojmovi Internet-a, preraživanje web-a, korišćenje maila, internet protokoli, pretraživači i servisi.
http://www.link-elearning.com/kurs-Internet tehnologije_139_4

142. Liderstvo
Na kursu se obradjuje pojam liderstva i stilovi liderstva. Upoznajete sa vodjama koji su ostavili trag u istoriji. Izučavaju se lične osobine i ponašanje lidera, kao i razlike izmedju lidera i menadžera.
http://www.link-elearning.com/kurs-Liderstvo_251_4

143. Poslovno pravo
Materija je koncipirana tako da upozna učesnike/ce sa osnovnim tematskim oblastima Poslovnog prava i pripremi ih da stečena znanja koriste u svakodnevnom poslovanju i menadžmentu. U okviru modula obrađuju se sledeće tematske oblasti: pojam i sadržaj poslovnog prava; pojam, vrste i osnovna obeležja p...
http://www.link-elearning.com/kurs-Poslovno pravo_425_4

144. Organizaciono ponašanje
Organizaciono ponašanje je naučna disciplina koja istražuje uzroke, oblike i posledice ponašanja ljudi u organizacijama. Cilj organizacionog ponašanja jeste da definiše ponašanje ljudi u organizacijama, da ga predvidi i, u meri u kojoj je to moguće, utiče na njega sa ciljem da se poboljšaju performa...
http://www.link-elearning.com/kurs-Organizaciono ponašanje_379_4

145. Upravljanje softverskom konfiguracijom
Upravljanje softverskom konfiguracijom (eng. Software configuration management (SCM)) je podrška životnom procesu razvoja softvera koja koristi upravljanje projektima, razvojne i aktivnosti održavanja, aktivnosti garancije, kao i potrošace i korisnike krajnjeg proizvoda. Upravljanje softverskom konf...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje softverskom konfiguracijom_298_4

146. Upravljanje timovima u projektima
Osnovni sadržaj kursa obuhvata upoznavanje polaznika/ca sa načelima timskog rada, prepoznavanje značaja timskog rada, kako postaviti ciljeve za efikasno funkcionisanje tima, postojećim ulogama u timu, fazama kroz koje prolazi svaki tim, načinima rešavanja konflikata u timu i pretpostavkama uspešnog ...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje timovima u projektima_358_4

147. Konflikti na radu
Nastavna oblast konflikti na radu bavi se problematikom radnih konflikata, njihovim uzrocima, nastanku i načinu rešavanja, uključujući i kolektivna pregovaranja i lock-out.
http://www.link-elearning.com/kurs-Konflikti na radu_157_4

148. Osnove marketinga
U ovom kursu se upoznajete sa osnovama marketinga kao poslovne funkcije i naučne discipline. Kurs se bavi osnovnim pitanjima marketinga, obrađuje pojam marketing miksa i pojedinačno elementi marketing miksa. Obrađuje se tržišna orijentacija preduzeća i poslovne koncepcije.
http://www.link-elearning.com/kurs-Osnove marketinga_355_4

149. Program menadžment
Sadržaj kursa obuhvata osnovne smernice iz oblasti program menadžmenta, praveći distinkciju između projektog i program menadžmenta, ukazujući na najvažnije karakteristike i elemente upravljanja programom. Poseban akcenat stavljen je na program menadžment u funkciji organizacionog razvoja. Materija j...
http://www.link-elearning.com/kurs-Program menadžment_360_4

150. Planiranje i selekcija ljudskih resursa
Na kursu se upoznajete sa procesom planiranja i selekcije ljudskih resursa. Saznajete da je planiranje proces u kome se obezbeđuje odgovarajući broj potrebnih izvršilaca na svakoj poziciji u organizaciji. Takođe, upoznajete se sa zlatnim pravilom menadžmenta ljudskih resursa - staviti prave ljude na...
http://www.link-elearning.com/kurs-Planiranje i selekcija ljudskih resursa_364_4

151. Životni ciklus organizacije
Sva živa bića prolaze kroz faze uspona i pada u luku koji počinje rođenjem, a završava se smrću. Organizacije, kao i ljudi, prolaze kroz životni ciklus tj. svaka organizacija ima svoj rast i starenje. Međutim, organizacije ne moraju i nisu predodređene da propadaju i stare; one mogu da ostanu na naj...
http://www.link-elearning.com/kurs-Životni ciklus organizacije_363_4

152. Menadžment softverskog inženjerstva
Na kursu menadžment softverskog inženjerstva obrađuju se aktivnosti planiranja, realizacije softverskog projekta, koordinacije, merenja, nadgledanja, kontrole i izveštavanja, sa posebnim osvrtom na specifičnosti HR menadžmenta u uslovima softverske proizvodnje.
http://www.link-elearning.com/kurs-Menadžment softverskog inženjerstva_310_4

153. Motivisanje zaposlenih
Motivacija, motivacija za rad i `motivisanje` su najveća enigma za stručnjake i najveći izazov za rukovodioce. Zaposleni rade bolje kad su srećni i kad osećaju da ih njihova organizacija ceni. Takođe su produktivniji i kreativniji u rešavanju problema i nalaženju odgovarajućih rešenja. Na kursu se u...
http://www.link-elearning.com/kurs-Motivisanje zaposlenih_368_4

154. Pronalaženje ljudskih resursa
Pronalaženje ljudskih resursa ili regrutovanje je proces lociranja, identifikovanja i angažovanja sposobnih kandidata za određena radna mesta, odnosno traženje, privlačenje i osiguravanje grupe kandidata koja zadovoljava kriterijume neophodne za obavljanje poslova. Na kursu se obrađuju pojam pronala...
http://www.link-elearning.com/kurs-Pronalaženje ljudskih resursa_375_4

155. Upravljanje investicijama
Kursom je obuhvaćen ceo proces realizacije, od ideje za investiranjem do završetka investicije. Na kursu će se obrađivati metode procene investicija i izrade investicionog programa, kao i ocene investicionih projekata. Posebna pažnja se posvećuje upravljanju investicionim projektima i finansiranju i...
http://www.link-elearning.com/kurs-Upravljanje investicijama_376_4

156. Mobing
Mobing je oblik ponašanja na radnom mestu kojim jedna ili više osoba sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu, ugrožava njen ugled, ljudsko dostojanstvo i integritet, a sa ciljem eliminacije sa radnog mesta. Mobing je danas kompleksna, široko rasprostranjena i narastajuća pojava koja i...
http://www.link-elearning.com/kurs-Mobing_407_4

157. Stres na radnom mestu
Nastavna oblast Stres na radu bavi se problematikom stresa, njegovim izvorištima, stresogenima i strategijom upravljanja.
http://www.link-elearning.com/kurs-Stres na radnom mestu_158_4

158. Apsentizam u organizaciji
Apsentizam u organizaciji bavi se problemom odsustvovanja sa posla po raznim osnovama kako opravdanim tako i neopravdanim izostancima.
http://www.link-elearning.com/kurs-Apsentizam u organizaciji_152_4

159. Time management
Time management bavi se problemom vremena kao resursa, faktora produktivnosti i kapitala u rukama menadžera i zaposlenih.
http://www.link-elearning.com/kurs-Time management_155_4

160. Timski rad
Timski rad se bavi problematikom timske strukture u savremenim organizacijama.
http://www.link-elearning.com/kurs-Timski rad_154_4

161. Poslovna dokumentacija
Na kursu se upoznajete sa vrstama i elementima komercijalne i poslovne dokumentacije, načinima njihove izrade i arhiviranja u pisanoj i elektronskoj formi.
http://www.link-elearning.com/kurs-Poslovna dokumentacija_261_4

162. Poslovna dokumentacija
Na kursu se upoznajete sa vrstama i elementima komercijalne i poslovne dokumentacije, načinima njihove izrade i arhiviranja u pisanoj i elektronskoj formi.
http://www.link-elearning.com/kurs-Poslovna dokumentacija_261_4

163. Zaštita prilikom rada na računaru
Kurs kroz 3 lekcije obradjuje osnovne termine i pojmove zaštite prilikom rada na računaru, računarske viruse, zaštitu od gubitka podataka i sl.
http://www.link-elearning.com/kurs-Zaštita prilikom rada na računaru_137_4

164. Testovi Pre-Intermediate
Test Pre-Intermediate sadrži 8 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Pre-Intermediate_107_4

165. Testovi Elementary
Test Elementary sadrži 8 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Elementary_105_4

166. Testovi Starter
Test Starter sadrži 6 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Starter_106_4

167. Testovi Intermediate
Test Intermediate sadrži 8 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Intermediate_108_4

168. Testovi Upper-Intermediate
Test First Certificate sadrži 6 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Upper-Intermediate_109_4

169. Testovi Programski jezik C
Test Programski jezik C sadrži 5 testova za učenje i proveru znanja programskog jezika C.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Programski jezik C_116_4

170. Testovi Web Dizajn
Test Web Dizajn sadrži 5 testova za učenje i proveru znanja iz oblasti web dizajna.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Web Dizajn_117_4

171. Testovi Računarske mreže
Test Računarske mreže sadrži testove za učenje i proveru znanja oblasti računarskih mreža.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Računarske mreže_119_4

172. Testovi Kvantitativne metode 1
Test Kvantitativne metode sadrži testove za učenje i proveru znanja iz oblasti pokrivenih gradivom Kvantitativnih metoda.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Kvantitativne metode 1_118_4

173. Testovi Advanced I deo
Test Advance I sadrži 7 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Advanced I deo_122_4

174. Testovi Advanced II deo
Test Advance II sadrži 7 testova za učenje i proveru znanja engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Advanced II deo_123_4

175. Testovi SQL programiranje
Test SQL programiranje sadrži 5 testova za učenje i proveru znanja iz oblasti SQL programiranja i administracije SQL servera.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi SQL programiranje_127_4

176. Testovi C# i ADO.NET programiranje
Test C# i ADO.NET programiranje sadrži testove za učenje i proveru znanja iz oblasti C# i ADO.NET programiranja.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi C# i ADO.NET programiranje_126_4

177. Testovi Profesionalne veštine
Test Profesionalne veštine sadrži pitanja za proveru znanja iz oblasti profesionalnih veština i pripreme za uspešnu karijeru. Pitanja su osmišljena sa ciljem provere stečenog znanja iz oblasti aktivnog traženja posla, upravljanja karijerom, pisanja CV-ja i propratnog pisma i razgovora sa poslodavcem...
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Profesionalne veštine_132_4

178. Testovi Računovodstvo
Testovi Računovodstvo sadrže 5 testova po 20 pitanja za proveru znanja iz oblasti računovodstva.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Računovodstvo_133_4

179. Testovi IT poslovanje i preduzetništvo
Testovi za proveru znanja iz oblasti IT poslovanja i preduzetništva. Ukupno 5 testova po 20 pitanja.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi IT poslovanje i preduzetništvo_135_4

180. Testovi Informacione i Internet tehnologije
Testovi za proveru znanja iz oblasti informacionih i internet tehnologija.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Informacione i Internet tehnologije_229_4

181. Testovi Računarska Matematika
Test Računarska Matematika sadrži testove za učenje i proveru znanja iz oblasti matematike.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Računarska Matematika_230_4

182. Testovi Poslovne, Grafičke i Multimedijalne aplikacije sa Web Dizajnom
Test Poslovne, Grafičke i Multimedijalne aplikacije sa Web Dizajnom sadrži testove za učenje i proveru znanja iz oblasti poslovnih i grafičkih aplikacija i web dizajna.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Poslovne, Grafičke i Multimedijalne aplikacije sa Web Dizajnom_232_4

183. Testovi Strukture podataka i algoritamsko modelovanje
Testovi za proveru znanja iz struktura podataka i algoritamsko modelovanje.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Strukture podataka i algoritamsko modelovanje_231_4

184. Testovi Računarski Sistemi
Test Računarski Sistemi sadrži testove za učenje i proveru znanja oblasti arhitekture računara i operativnih sistema.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Računarski Sistemi_233_4

185. Testovi Socijalni i Pravni Kontekst Računarstva
Test Socijalni i Pravni Kontekst Računarstva sadrži testove za učenje i proveru znanja iz socijalnog i pravnog konteksta računarstva.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Socijalni i Pravni Kontekst Računarstva_227_4

186. Testovi Baze Podataka
Testovi za proveru znanja iz oblasti baza podataka.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Baze Podataka_224_4

187. Testovi Business English
Testovi za proveru znanja iz poslovnog engleskog jezika.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Business English_226_4

188. Testovi Elektronsko Poslovanje
Test Elektronsko Poslovanje sadrži testove za učenje i proveru znanja oblasti elektronskog poslovanja.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Elektronsko Poslovanje_237_4

189. Testovi Internet Programerski Alati
Test Internet Programerski Alati sadrži testove za učenje i proveru znanja oblasti programskog jezika Java.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Internet Programerski Alati_228_4

190. Testovi Marketing i Internet Marketing
Test Marketing i Internet Marketing sadrži testove za učenje i proveru znanja iz oblasti marketinga i internet marketinga.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Marketing i Internet Marketing_238_4

191. Testovi Menadžment Projekata i Ljudskih Resursa
Test Menadžment Projekata i Ljudskih Resursa sadrži testove za učenje i proveru znanja iz oblasti upravljanja projektima i ljudskim resursima.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Menadžment Projekata i Ljudskih Resursa_225_4

192. Testovi Napredne Baze Podataka
Test Napredne Baze Podataka sadrži testove za učenje i proveru znanja oblasti SQL programiranja i naprednih baza podataka.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Napredne Baze Podataka_239_4

193. Testovi Objektno Orijetisano Programiranje
Test Objektno Orijetisano Programiranje sadrži testove za učenje i proveru znanja koncepata objektno orjentisanog programiranja.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Objektno Orijetisano Programiranje_235_4

194. Testovi Programiranje u Realnom vremenu
Testovi iz oblasti konkurentnog programiranja i programiranja u realnom vremenu.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Programiranje u Realnom vremenu_223_4

195. Testovi Programski jezik C++
Test Programski jezik C++ sadrži testove za učenje i proveru znanja iz programskog jezika C++.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Programski jezik C++_234_4

196. Testovi Projektovanje Informacionih Sistema
Test Projektovanje Informacionih Sistema sadrži 24 testa za učenje i proveru znanja iz oblasti Projektovanje Informacionih Sistema.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Projektovanje Informacionih Sistema_219_4

197. Testovi Računovodstvo
Testovi Računovodstvo sadrže 5 testova po 20 pitanja za proveru znanja iz oblasti računovodstva.
http://www.link-elearning.com/test-Testovi Računovodstvo_133_4

198. Testovi za prijemni ispit na ITS
Testovi za pripremu za polaganje procene znanja na Visokoj Skoli Strukovnih Studija ITS. Sadrže preko 1000 pitanja iz informacionih tehnologija, programiranja, operativnih sistema i engleskog jezika (nivoi Startet, Elementary, PreIntermediate)
http://www.link-elearning.com/test-Testovi za prijemni ispit na ITS_241_4

199. Test galerija
galerija za
http://www.link-elearning.com/site/gallery/1