Utisci korisnika

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd

Želeo bih da Vam se zahvalim na Vašoj brzoj pošiljci, sertifikatu i novom kursu, koji sam juče preuzeo putem Post-expresa. Još jedanput Vam se zahvaljujem na Vašoj profesionalnosti.…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: - Marketing

Modul: Marketinška istraživanja

Autor:

Naziv jedinice: SWOT analiza i ponašanje potrošača


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test swot analiza i ponašanje potrošača
- SWOT analiza i ponašanje potrošača (PDF dokument)Swot analiza

SWOT je akronim od reči:

 • STRENGHTS - snage
 • WEAKNESS - slabosti
 • OPPORTUNITIES - šanse
 • THREATS - pretnje

 

SWOT - metoda marketing planiranja

SWOT analiza je jedna od najpopularnijih metoda marketing planiranja. Temelji se na analizi internog i eksternog okruženja. Sastoji se od 4 strategije:

 • WT - usmerena je na minimiziranje i slabosti i pretnji. Može da zahteva smanjivanje miksa proizvoda ili ukidanje linija proizvoda.
 • WO - usmerana je na minimiziranje slabosti i maksimizira prilike. Cilj je da se obezbede potrebna sredstva i sposobnosti čime se stvaraju mogućnosti za korišćenje povoljnih prilika.
 • ST - zasniva se na snagama organizacije na osnovu kojih se ona može boriti sa identifikovanim pretnjama. Cilj je maksimizirati snage uz minimiziranje pretnji.
 • SO - primenjuje se u povoljnim tržišnim situacijama. Cilj je aktivirati raspoložive snage da bi se iskoristile povoljne šanse na tržištu. 

 

Unutrašnji i spoljašnji faktori

Od unutrašnjih faktora se analiziraju: marketing, prodaja, sistem distribucije, MIS (marketing informacioni sistem), promocija i komunikacija, proizvodnja, ljudski resursi... Od eksternih faktora se analiziraju: izvori snadbevanja, izvori finansija, konkurenti, državna regulativa, fiskalni sistem i sl.

 

Teorija ponašanja kupaca

Prvi korak u uobličavanju marketinških komunikacija sastoji se u identifikovanju, analizi i pokušaju suštinskog razumevanja ciljnog tržišta i ponašanja kupaca na njemu. Ponašanje kupca često je složenije nego što izgleda i nije ga lako predvideti. Ipak, nešto lakše je predvideti ponašanje grupacije potrošača nego pojedinca.

 

Tri ključna pitanja

Tri ključna pitanja na koja je potrebno dati odgovor su:

 • Ko je kupac (ko sve utiče na donošenje odluke o kupovini)? - primer dečjih igračaka. Deca su ta koja žele igračku, ali roditelji donose odluku o kupovini.
 • Zašto ljudi kupuju određeni proizvod?
 • Kako, kad i gde kupuju?

 

Zašto ljudi kupuju?

Postoji mnoštvo svesnih i podsvesnih razloga koji ljude opredeljuju da kupuju. Neki su racionalni, a neki emocionalni-na podvojenost se naziva emocionalno/racionalnom dihotomijom. Razlozi zašto se kupuje određeni proizvod ili usluga se stalno menjaju i ono što je juče izgledalo nevažno danas može da bude vodeći razlog za kupovinu.

 

Primer iz prakse - test za pastu za zube

Osnovno pitanje na koje je potrebno odgovoriti je: "Zašto neko kupuje pastu za zube?"

Neki od mogućih odgovora su: da bi mu zubi bili čisti, da spreči krvarenje zuba, da sačuva bele zube, iz navike - zato što je tako naučen. Ipak, pravi razlog zašto većina ljudi pere zube je sakriven. Postavljeno je kontrolno pitanje u istraživanju: Kada perete zube? Ujutru? Da biste otklonili loš zadah? Sramota vas je da priznate? Pravi razlog je često sakriven...

 

Proces kupovine

Proces kupovine započinje sagledavanjem problema. Nakon toga sledi traženje informacija o izabranom proizvodu/usluzi i potom procenjivanje skupljenih informacija. Zatim sledi donošenje odluke o kupovini i sama kupovina. Ipak, tu se ne završava proces kupovine. Nakon samog čina kupovine nastupa postkupovna distanca. Nakon nje moguća su dva puta. Ukoliko je kupac zadovoljan rađa se odanost i ponovna kupovina. Ukoliko nije, dolazi do nezadovoljsta i odbacivanja marke.

 

Modeli crne kutije

Ideja crne kutije je da nas ne interesuje šta se dešava u mozgu potrošača - bitno je šta mi moramo uraditi da bi neko kupio naš proizvod. U podsticaje spadaju: proizvod, politika cena, kanali prodaje, reklamiranje, publicitet, pakovanje, brend, usmena propaganda, brošure i prospekti. Obrađivač podsticaja je kupac. Očekivano ponašenje može biti neko od navedenih: kupovina proizvoda, kupovina marke, ponovljena kupovina, veličina kupovine i učestalost kupovine.

 

Modeli ličnih promenljivih činilaca

Modeli ličnih promenjivih činilaca ulaze u crnu kutiju naše svesti. Osnovna su tri modela: linearno sabirni modeli, granični modeli, modeli usklađivanja - ali se oni često kombinuju u složenim modelima.

Linearno sabirni model - otvara put ka ustanovljenju stavova time što ukazuje koja svojstva proizvoda klijent smatra značajnim i koliki značaj pridaje svakom od tih svojstava. Ipak, ne određuju samo stavovi kupovinu.

Granični model - Kod mnogih kupovina postoji određena tačka ili granica koju kupac neće preći. To može da bude cena ili neko svojstvo proizvoda koje ne sme da ima. Kod kupaca se odvija proces odabiranja ili za dalje razmatranje ili za kupovinu. Proizvodi koji se nađu izvan tih granica neće biti kupljeni.

Modeli usklađivanja - Kupcima je često na raspolaganju veoma širok asortiman proizvoda različitih vrsta i svojstava. Znak da je došlo do usklađivanja jeste da kupac prihvati neki nedostatak ali zato što je neko drugo svojstvo veoma izrađeno.

 

Složeni modeli

Složeni modeli se bave ugrađivanjem uticajnih promenjivih činioca u proces komunikacije. Ti činioci su: percepcija, motivacija, učenje, pamćenje, stavovi, ubeđenja, uticaj grupacija i sl. Posebna grana psihologije se bavi ovim modelima. Više o ovome možete saznati u knjizi - Marketinške komunikacije - Pol R.Smit

 

Činioci koji utiču na ponašanje kupaca

Činioci koji utiču na ponašanje kupaca su: hitnost slučaja, rasprodaja robe, problemi, moda, plate i raspoloživi troškovi, mediji, radno vreme i zakonski propisi itd.

 

Primeri SWOT analize

Primer  1 - SWOT analiza u neprofitnim organizacijama

Primer iz prakse govori o tome kako može da izgleda SWOT analiza u jednoj neprofitnoj organizaciji. Naravno svaka organizacija je priča za sebe, i ne nalazi se u svakoj sve od navedenih faktora.

SNAGE

 • Veština i stručnost osoblja
 • Dobra organizacija pružanja usluga
 • Dobro urađene prostorije i spoljašnost zgrada
 • Dobar imidž i reputacija
 • Dobri rezultati
 • Savremena oprema

SLABOSTI

 • Osoblje oskudnog kvaliteta
 • Loša organizacija pružanja usluga
 • Stari nameštaj i ruinirane zgrade
 • Loša reputacija
 • Slabi rezultati
 • Dotrajala oprema

ŠANSE

 • Više sredstava
 • Slaba konkurencija
 • Razvoj novih naučnih i tehničkih metoda
 • Neiskorišćene prostorije i prostor oko zgrada
 • Neusiljene komunikacije i jača podrška korisnika

PRETNJE

 • Smanjen budžet
 • Jaka konkurencija
 • Nedostatak značajnijeg razvoja i inovacija
 • Skučen unutrašnji i spoljašnji prostor
 • Suprostavljanje i izbegavanje od strane potencijal.korisnika

 

primer 2 - Industrija drumskih vozila Goša Holding

ŠANSE

 • Mogućnost izvoza u zemlje u tranziciji
 • Zajednička ulaganja sa ino-partnerima
 • Consalting u oblasti proizvodnje
 • Horizontalno povezivanje sa preduzećima za pružanje usluga javnog prevoza i transporta
 • Pružanje usluga servisiranja, remonta i održavanja drumskih vozila

PRETNJE

 • Nepovoljna ekonomska situacija u zemlji
 • Ograničeni izvori snadbevanja repromaterijalom
 • Nepovoljni uslovi kreditiranja
 • Slaba naplata potraživanja
 • Zahtevi za standardizacijom svih poslovnih aktivnosti, proizvoda, opreme, prostora
 • Opšti ekološki zahtevi iz okruženja

SNAGE

 • Proizvodno-tehnološka sposobnost raspoloživih kapaciteta
 • Proizvod/usluge zadovoljavaju potrebe tržišta
 • Održavanje roka isporuke
 • Kontinuirana edukacija kadrova
 • Saradnja sa naučnim institucijama

SLABOSTI

 • Nejasna pozicioniranost proizvoda
 • Značajan gubitak tržišta za vreme sankcija
 • Visoki troškovi
 • Postojanje konkurencije
 • Neorganizovano istraživanje okruženja i tržišta
 • Slaba koordinacija među poslovnim funkcijama

 

Primer 3 - Kultura u Valjevu

SNAGE

 • Kulturna istorija Valjeva
 • Postojeće institucije kulture
 • Primeri dobre prakse u radu postojećih institucija
 • Valjevska gimnazija, Muzička škola, druge škole
 • Valjevci kulturni poslenici u svetu
 • Kulturni poslenici profesionalci
 • Umetnici profesionalci I amateri koji žive u Valjevu
 • Entuzijazam pojedinaca unutar i izvan institucija kulture
 • Mladi Valjeva
 • Mediji
 • Udurženja građana i umetničke grupe (Foto klub Valjevo, VULUS, Društvo istraživača itd.)
 • KUD-ovi
 • Lokacije za kulturni turizam (Brankovina)
 • Mogućnost civilnog služenja vojnog roka u institucijama kulture
 • Stalni donator kulture u Valjevu
 • Alternativni vidovi finansiranja (međunarodni donatori, Ministarstvo kulture)
 • Alternativni prostori u kojima se realizuju kulturna dešavanja (kafe galerija Bukva, Restoran Zlatibor)
 • Međunarodna saradnja- bratski gradovi
 • Postojanje fakulteta u Valjevu
 • Savet za razvoj i unapređenje lokalne samouprave

 

SLABOSTI - PROBLEMI

 • Nepostojanje dugoročne strategije razvoja kulture u Valjevu
 • Nepostojanje dugoročne strategije razvoja kulture u Srbiji
 • Nepostojanje definisane kulturne politike u Valjevu
 • Nepostojanje definisane kulturne politike u Srbiji
 • Nepostojanje gradskog sekretara za kulturu
 • Nepostojanje gradskog saveta za kulturu
 • Politizacija kulture

 

 • Loš odnos lokalne samouprave prema kulturi
 • Nedovoljna zainteresovanost lokalne samouprave
 • Prevaziđen i neodrživ  model finansiranja kulture, loša raspodela finansijskih sredstava
 • Loša komunikacija I nerazumevanje na relaciji osnivač - institucije kulture
 • Shvatanje kulture kao nečeg marginalnog
 • Trošenje budžetskog novca na nekvalitetne kulturne programe
 • Nedovoljno finansijskih sredstava namenjenih programima i sopstvenoj produkciji

 

 • Loš odnos prema umetnicima od strane lokalne samouprave
 • Nepostojanje finansijske podrške slobodnom  umetničkom tržistu
 • Izostanak subvencija za slobodne umetnika
 • Nemogućnost umetnika da participiraju za finansijska sredstva za realizaciju svojih projekata van samih institucija kulture
 • Nedostatak komunikacije među kulturnim akterima

 

 • Nepostojanje gradske galerije i žive likovne scene
 • Elitizam i zatvorenost jedine dve galerije u Valjevu

 

 • Nepostojanje dečjeg i omladinskog pozorišta
 • Nepostojanje profesionalnog pozorišta
 • Nepostojanje savremenog bioskopa
 • Nepostojanje literalnih i likovnih konkursa
 • Slaba izdavačka delatnost
 • Veliki broj javnih manifestacija (27) koje se finansiraju uz podršku Opštine Valjevo
 • Problematična koncepcija Tešnjarskih večeri
 • Nedostatak kulturnih sadržaja tokom celog leta
 • Loš marketing kulturnih manifestacija

 

 • Nizak nivo kulturne svesti građana
 • Nezainteresovanost mladih za kulturu
 • Loše materijalno stanje građana
 • Nedovoljno istražene kulturne potrebe građana
 • Pomodarska publika
 • Visoka starosna dob publike
 • Nedovoljan uticaj kulture na sve aspekte razvoja u zajednici

 

 • Nepostojanje strategija razvoja na nivou institucija
 • Institucije iznad programa
 • Loša opremljenost  institucija kulture
 • Nedovoljna primena informacionih tehnologija
 • Nedovoljno jake veze između institucija kulture
 • Diskontinuitet  kulturnih programa
 • Slaba posećenost pojedinih programa
 • Loš marketing pojedinih programa
 • Nedovoljna sredstva koja se ulažu marketing
 • Mala uključenost građana, a pogotovo mladih u kreiranje kulturnih programa
 • Nerazvijena umetnička produkcija
 • Nedovoljna finansijska sredstva

 

 • Nedovoljno kulturnih i edukativnih programa namenjenih mladima i deci
 • Slaba veza prosvete i kulture
 • Nedefinisan odnos prema kulturnim aktivnostima škola

 

 • Zapošljavanje po političkoj osnovi
 • Broj zaposlenih u kulturi u odnosu na realan rezultat njihovog rada
 • Loša raspoređenost zaposlenih u kulturi
 • Nedovoljna stručnost zaposlenih u kulturi
 • Nedovoljna inicijativa I motivisanost zaposlenih u kulturi
 • Nedovoljna iskorišćenost zaposlenih u kulturi
 • Nedovoljna kompetentnost upravnih odbora institucija kulture
 • Nedovoljna inicijativa da se obezbede sredstva izvan budžeta Opštine
 • Nedovoljan profit koji se ostvaruje kroz kulturne programe
 • Nedostatak menadžera u kulturi
 • Loš sistem vrednovanja rada

 

 • Nedovoljna uključenost školovanih mladih ljudi u kreiranje kulturne ponude
 • Nedovoljna saradnja sa civilnim sektorom
 • Nedovoljno saradnja sa drugim institucijama na lokalu i na nacionalnom nivou (kulturne, obrazovne ustanove itd)
 • Nedovoljna saradnja sa privatnim sektorom
 • Nedostatak regionalne I međunarodne saradnje
 • Nedovoljna uključenost ranjivih grupa (mladi, Romi, seoska populacija, invalidi i dr)
 • Nedostatak stručne kritike u medijima

 

MOGUĆNOSTI - ŠANSE

Depolitizacija kulture

 • Veće učešće kulturnih poslenika članova stranaka u procesu odlučivanja, a u korist kulturnog razvoja
 • Insistiranje javnosti na postavljanju direktora institucija na osnovu stručnosti, a ne političke pripadnosti
 • Veće uključivanje kulturnih poslenika, umetnika, predstavnika ranjivih grupa u process odlučivanja i raspodele sredstava (formiranje Kulturnog saveta grada)
 • Uspostavljanje komunikacije i saradnje između lokalne samouprave i institucija i pojedinaca koji se bave kulturom na principu kompetentnosti, a ne političke pripadnosti  (imenovanje gradskog sekretara za kulturu).

 

Uspostavljanje strateškog razvoja kulture

 • Definisanje kulturne politike grada
 • Kreiranje Strategije razvoja kulture na nivou grada
 • Kreiranje Strategije razvoja na nivou institucija
 • Određevanje prioriteta razvoja kulture

 

Uvođenje efikasnijeg modela finansiranja

 • Projektno finansiranje kulturnih programa
 • Promena strukture sredstava iz budžeta namenjenih kulturi u korist programa i produkcije
 • Stimulisanje alternativnih izvora finansiranja
 • Redukcija broja zaposlenih u institucijama kulture
 • Ekonomičnije finansiranje javnih manifestacija

 

Transformacija i revitalizacija institucija kulture

 • Transformacija Doma kulture i Omladinskog centra
 • Podizanje nivoa programske aktivnosti i opremljenosti institucija kulture
 • Biblioteka
 • Kula Nenadovića
 • Gradska galerija
 • Dom JNA kao prostor za kulturne namene
 • Moderan kafe bioskop manjeg kapaciteta
 • Transformacija KPZ-a u modernu agenciju koja bi svoje usluge pružala svim institucijama kulture (marketing, produciranje, konsalting, organizacija)
 • Obezbeđivanje prostora za potrebe mladih u oblasti popularne kulture (jazz, rok i drugi koncerti, diskoteka, video projekcije itd)

 

Veća umetnička produkcija i poboljšanje položaja umetnika u Valjevu

 • Osnivanje Gradskog pozorišta (deca, omladina, profesionalci, amateri)
 • Subvencionisanje slobodnih umetnika
 • Finansijska podrška umetničkom tržištu (otkupne izložbe, nagradni konkursi u različitim umetničkim oblastima itd)

 

Efikasniji rad institucija kulture

 • Smanjenje broja stalno zaposlenih i efikasnija sistematizacija radnih mesta u institucijama kulture
 • Zapošljavanje novih stručnih kadrova
 • Povećanje motivacije zaposlenih uvođenjem sistema vrednovanja rada
 • Bolja sistematizacija radnih mesta
 • Uključivanje volontera (studenti smera Menadžment  za kulturu i medije, vojnici na civilnom služenju vojnog roka itd)

 

Podizanje nivoa kulturne svesti, stvaranje pozitivnog kulturnog ambijenta

 • Identifikovanja kulturnih potreba građana putem anketa, okruglih stolova itd
 • Permanentan  i strateški rad na kreiranju kulturnih programa
 • Bolji marketing kulturnih dešavanja
 • Veće uključivanje ranjivih grupa
 • Dostupnost prostora u kojima se dešavaju kulturni program invalidima
 • Reformisane Tešnjarske večeri
 • Bolja i redovnija  kulturna ponuda tokom leta
 • Bolja kulturna saradnja na regionalnom I međunarodnom nivou
 • Uključivanje medija kao stalnih partnera u proces definisanja i ostvarivanja kulturne politike, afirmacije kulturnih vrednosti i animiranja publike

 

Edukacija dece i mladih u cilju podizanja kulturne svesti i prevencije štetnih vidova ponašanja (alkoholizam, narkomanija i dr)

 • Povećanje broja i učestalosti programa namenjenih deci i mladima
 • Uključivanje mladih u proces odlučivanja i kreiranja kulturnih programa
 • Veće uključivanje dece i mladih u kulturne aktivnosti
 • Bolja saradnja institucija kulture i obrazovnih institucija
 • Permanentne kreativne radionice za decu i mlade: pozorišne, likovne, muzičke, novinarske itd
 • Nagradni konkursi za decu i mlade kao podsticaj afirmacije pozitivnih vrednosti

 

PRETNJE

 • Česte političke promene
 • Politizacija kulture
 • Nedovoljna zainteresovanost nadležnih u lokalnim samoupravama
 • Nedostatak stručnog rukovodećeg kadra
 • Nezainteresovanost zaposlenih u institucijama za sprovođenje reformi u kulturi
 • Problematično utvrđivanje kriterijuma za finansiranje kulturnih programa
 • Nedostatak sredstava

 

Primer 4 - Metalac Gornji Milanovac

"Metalac" A.D. iz Gornjeg Milanovca spada u red uspešnijih firmi u Srbiji i Crnoj Gori.To potvrđuje profit koji ostvaruju plasmanom svojih proizvoda u zemlji i inostranstvu.Kao jedna od tajni uspeha ističe se i stalni razvoj i unapređenje proizvoda.Tom delu poslovanja u firmi se posvećuje puno pažnje i na tim poslovima radi visoko obučeni kadar.Razvoj svakog proizvoda se detaljno analizira sa svih aspekata,dakle kako ekonomskog tako i tehničko-tehnološkog. Vrše se studiozne analize tržišta,odnosno potreba kupaca,analiza isplativosti određenog projekta pre svega na osnovu S.W.O.T. analize,a takođe i faktori unutar same firme koji se odnose tehnološku sposobnost sprovođenja određenog projekta,kao i eventualnu iskorišćenost kapaciteta.Posebna pažnja se posvećuje kvalitetu proizvoda. Pri razvoju novog proizvoda u Metalcu uvek se polazi od potreba kupaca.Tako je i na primeru ovog proizvoda. Saturn predstavlja proizvod u kome su na specifičan način objedinjene vrhunske tehnologije i elegantan dizajn.

Uraditi SWOT analizu, novog proizvoda Saturn:


 
 

Snage

 • mogućnosti brzog pipremanja specifičnih jela
 • ušteda električne enrgije
 • posuda se može koristiti zasebno
 • može se koristiti u kombinaciji sa čajnikom za održavanje čaja ili kafe vrućom
 • kao gorivo se koristi alkohol koji se može nabaviti u svakoj apoteci

 

Slabosti

 • skuplji proizvod u odnosu na "supstitute"
 • nerazvijena navika upotrebe fondija
 • upotreba "supsittuta" u vidu klasičnog srpskog hladnog predjela

 

Mogućnosti

 • izgraditi naviku upotrebe fondija
 • nepostojanje konkurencije na domaćem tržištu
 • "naučiti" potrošače da poistovećuju marku Saturn sa fondi setom (napraviti od marke generičko ime)
 • istaći prednost u odnosu na tradicionalno "meze"
 • iskoristiti nastanak "klase"novopečenih bogataša u našoj zemlji

 

Pretnje

 • uska grla u distribuciji
 • pojava stranih proizvođača na domaćem tržIštu
 • verovatnoća daljeg pada životnog standarda

Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:5


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: