Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Da li zato što je DLS novina kod nas (bar za mene)ili još više što će mi koristiti, tek, nalazim da je Arhitektura, izgradnja i održavanje PC računara prava stvar i svakom…


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

BAZA ZNANJA


Kurs: -- IT poslovanje i preduzetništvo

Modul: Promene u savremenom poslovnom okruženju

Autor: Test Instruktor

Naziv jedinice: Privredni subjekti – vrste i postupak registracije


Materijali vezani uz ovu lekciju:

- Test privredni subjekti – vrste i postupak registracije
- Privredni subjekti – vrste i postupak registracije (PDF dokument)Uvod

Privredni sistem definiše privredno pravna regulativa (zakonski i podzakonski propisi, i dr.).

Svi privredni subjekti na teritoriji Republike Srbije se mogu podeli na dve kategorije:

 • privredna društva (preduzeća),
 • preduzetnici.


Prema zakonu preduzeće (privredno društvo) je pravno lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti. Registruje se kod Agencije za privredne registre u čijoj nadležnosti je od 2004. godine upis u registar svih privrednih subjekata na teritoriji Republike Srbije.

Preduzetnik je fizičko lice koje obavlja delatnost radi sticanja dobiti. Registruje se upisom u registar Agencije za privredne registre.
 
Definisanost rada i funkcionisanja preduzeća i preduzetnika regulisano je:

 • Zakonom o privrednim društvima,
 • Zakonom o registraciji privrednih subjekata,
 • Zakonom o Agenciji za privredne registre,
 • Zakonom o udruženjima,
 • Zakonom o zadrugama.


Mogući su sledeći zakonski oblici poslovanja:


Zakonski uslovi za obavljanje delatnosti preduzetnika

Uslovi za obavljanje delatnosti:

 • opšta zdravstvena sposobnost,
 • poslovna sposobnost,
 • da nije zabranjeno obavljanje delatnosti,
 • da ima opremu i kadrove,
 • da ima odgovarajući poslovni prostor,
 • oblici: radnja, radionica, agencija i sl.,
 • jedan vlasnik - jedna radnja.


Preduzetnik za svoje poslovanje odgovara prema zakonskim propisima celokupnom svojom imovinom.

Vođenje poslovnih knjiga je moguće – po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva.

Delatnostima, u smislu Zakona o privatnim preduzetnicima smatraju se delatnosti utvrđene propisom o klasifikaciji delatnosti, umetnički i stari zanati i poslovi domaće radinosti.

Osnivač može osnovati samo jednu radnju, s tim što delatnosti može obavljati u više posebnih prostora na teritoriji jedne ili više opština.

Fizička lica mogu osnovati ortačku radnju. Ortačku radnju može osnvati najviše 10  osnivača koji međusobne odnose uređuju Ugovorom koji sadrži:

 • imena osnivača,
 • delatnosti koje se obavljaju,
 • poslovno sedište,
 • ime lica ovlašćenog za predstavljanje i zastupanje,
 • međusobna prava i odgovornosti i dr.


Oblici obavljanja privredne delatnosti

Oblici obavljanja privredne delatnosti mogu biti:

 • privredno društvo
  • društvo lica: neograničena odgovornost članova:
   • ortačko društvo,
   • komanditno društvo,
  • društvo kapitala: ograničena odgovornost članova:
   • akcionarsko društvo,
   • društvo sa ograničenom odgovornošću,

 • društveno preduzeće,
 • javno preduzeće.


Ortačko društvo (OD)

Osniva se ugovorom od strane dva ili više fizička lica ili pravnih lica u svojstvu ortaka društva radi obavljanja određene delatnosti pod zajedničkim poslovnim imenom. Ortačko društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. 


Komanditno društvo (KD)

Osniva se ugovorom dva lica ili više fizičkih ili pravnih lica radi obavljanja delatnosti pod zajedničkom imenom, od kojih najmanje jedno lice odgovara neograničeno za obaveze društva (komplementar), a rizik najmanje jednog lica ograničen je na iznos ugovorenog uloga (komanditor).

Komplementar može biti samo fizičko lice, a komanditor - fizičko i pravno lice.


Akcionarsko društvo (AD)

AD je društvo koje osnivaju pravna, odnosno fizička lica radi obavljanja delatnosti, čiji je osnovni kapital utvrđen i podeljen na akcije određene nominalne vrednosti. Zbir nominalnih vrednosti svih akcija čini osnovni kapital akcionarskog društva. AD se osniva Odlukom ili Ugovorom o osnivanju.
Osnivanje AD može biti:

 1. simultano – otkupom svih akcija prilikom osnivanja (istovremeno),
 2. sukcesivno (postepeno) – upućivanjem javnog poziva trećim licima za upis i uplatu akcija.


Društvo sa ograničenom odgovornošću  (DOO)

Osniva se Odlukom o osnivanju ako ga osniva jedan osnivač, odnosno Ugovorom o osnivanju ako ga osniva više osnivača. Društvo sa ograničenom odgovornošću odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom. Član društva sa ograničenom odgovornošću ne odgovara za obaveze društva, osim do iznosa neunetog uloga u imovinu društva.  DOO može imati najviše 50 članova.

Organi DOO su:

 • skupština, kao organ vlasnika,
 • upravni odbor, kao organ upravljanja,
 • direktor, kao organ poslovođenja,
 • nadzorni odbor, kao organ nadzora.


Jedini obavezni organ je direktor. Upravni i nadzorni odbor su obavezni organ kada ima više od 100 zaposlenih. Skupština je obavezni organ, ako je to predviđeno osnivačkim aktom.


Osnivanje preduzetničke radnje

Postupak registracije preduzetničke radnje započinje podnošenjem jedinstvene registracione prijave Agenciji za privredne registre. Prijavu može predati sam osnivač, odnosno preduzetnik ili je za njega može predati punomoćnik sa priloženim pismenim punomoćjem.

Prijava se može predati Agenciji za privredne registre na neki od sledećim načina:

 • lično - predajom dokumentacije u poslovnicama APR-a,
 • preporučenom poštom,
 • elektronskim putem (opcija koja je u primeni od 12. maja 2008. godine).


Dokumentacija koja se predaje prilikom registracije preduzetničke radnje obuhvata:

 • jedinstvenu registracionu prijavu osnivanja preduzetničke radnje,
 • fotokopiju lične karte ili pasoša,
 • dokaz o uplaćenoj naknadi na račun APR-a,
 • ukoliko je u pitanju registracija preduzetničke radnje za čije osnivanje je potrebna prethodna saglasnost nadležnog organa, treba podneti i rešenje o dobijenoj saglasnosti.


U roku od 5 dana od dana podnošenja registracione prijve za osnivanje preduzetničke radnje sa pratećom dokumentacijom, Agencija za privredne registre donosi rešenje kojim se dozvoljava početak obavljanja delatnosti preduzetničkoj radnji.


Osnivanje preduzeća (privrednog društva)

Prijavu za osnivanje preduzeća, takođe, osnivač može predati lično ili preko ovlašćenog zastupnika. Dokumentacija koja je potrebna za registraciju privrednih društava varira u zavisnosti od pravne forme privrednih društava. U nastavku ćemo ukazati na potrebnu dokumentaciju za registraciju društva sa ograničenom odgovornošću. Dakle, potrebna dokumentacija za ovakav vid privrednog društva je:

 • dokaz o identitetu osnivača,
 • akt o osnivanju društva (ugovor ili odluka, u zavisnosti od toga da li je u pitanju višečlano ili jednočlano društvo),
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga na privremeni račun,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ukoliko nije imenovan osnivačkim aktom,
 • overeni potpis zastupnika,
 • dokaz o uplati naknade za osnivanje na račun kod APR-a.


Kao i u slučaju preduzetničkih radnji, rok za registraciju osnivanja privrednih društava je 5 dana.


Smatrate da je ova lekcija korisna?  Preporučite je. Broj preporuka:4


Molimo Vas unesite svoje podatke i dobićete pristup besplatnim lekcijama.

Ime: 
Prezime: 
Email: