Utisci korisnika

Hvala Vam na podršci i moram Vam priznati da ste jako ljubazni. Milan Đelić, Valjevo

Veoma sam zahvalna na Vašem brzom odgovoru i želela bih da Vam se zahvalim na pažnji koju ste pokazali. Radica Nedelčev - Beograd


Kompletna lista utisaka

Testiranje online

Arhitektura računara

Za one koji žele da znaju više.

Windows OS

Ovo bi svakako trebalo da probate.

Odnosi s javnošću

Koliko znate PR?

Pogledajte još neke od testova

Newsletter

Ukoliko želite da Vas redovno obaveštavamo o novostima sa Link eLearning sajta prijavite se na našu newsletter listu.

Ime:

Prezime:

Email:


Anketa

Arhiva anketa

PREGLED KURSA

<< Nazad

Naziv kursa: - ECDL IT
Oblast kursa: Računari
Opis kursa: Ovaj kurs objašnjava osnovne pojmove u vezi računara kao i hardver, softver i informacione mreže. Takođe su obuhvaćene teme upotrebe IT-a u svakodnevnom životu, zdravlje, sigurnost i okolina, sigurnost i autorska prava i zakoni.
Ciljevi kursa: Koncepti Informacionih Tehnologija zahtevaju od kandidata poznavanje osnovnih IT koncepata na opštem nivou. Očekuje se da kandidat poznaje sastav računara u smislu hardvera i softvera i da razume neke od koncepata IT poput skladištenja podataka i memorije. Kandidat takođe mora poznavati primenu informacionih mreža u računarstvu i da bude svestan primenljivosti softverskih aplikacija u svakodnevnom životu. Kandidat će imati u vidu zdravstvene i sigurnosne probleme kao i faktore zaštite sredine u radu sa računarima i mora biti svestan sigurnosnih i zakonskih pitanja u vezi sa upotrebom računara.
Naziv modula:
Naziv nastavne jedinice:
1. Opšti principi 1.1 Hardver, softver, Informacione tehnologije  free
1.2 Tipovi računara
1.3 Glavni delovi računara  free
1.4 Rad računara
2. Hardver 2.5 Centralna procesorska jedinica  free
2.6 Memorija
2.7 Ulazni uređaji  free
2.8 Izlazni uređaji
2.9 Ulazno-izlazni uređaji  free
2.10 Skladištenje podataka
3. Softver 3.11 Vrste softvera  free
3.12 Operativni sistem
3.13 Aplikativni softver  free
3.14 Grafički korisnički interfejs (GUI)
3.15 Razvoj sistema  free
4. Informacione mreže 4.16 LAN i WAN
4.17 Intranet i ekstranet  free
4.18 Internet
4.19 Telefonska mreža u računarstvu  free
5. Značaj IT u svakodnevnom životu 5.20 Računari na poslu
5.21 Elektronski svet  free
6. Zdravlje i bezbednost 6.22 Ergonomija
6.23 Zdravlje  free
6.24 Predostrožnost
6.25 Okolina  free
7. Sigurnost 7.26 Sigurnost podataka
7.27 Računarski virusi  free
8. Autorska prava i zakon 8.28 Autorska prava (Copyright)
8.29 Zakon o zaštiti podataka  free
Elementi kursa:
  • Multimedija
  • Sadržaj nastavne jedinice
  • Test napredovanja
Ukupan broj testova: 37
Ukupan broj pitanja: 153
Voditelj kursa: Test Instruktor
Preporuka za direktan nastavak školovanja: Priprema za polaganje ECDL modula: Modul 2 - Upotreba računara i upravljanje datotekama Modul 3 - Obrada teksta Modul 4 - Tabelarne kalkulacije Modul 5 - Baze podataka Modul 6 - Prezentacije Modul 7 - Informacije i komunikacija
Diploma / Sertifikat: ECDL  Sertifikati
Statistika kursa: Uspeh polaznika na kursu
info